Toon Navarro een stuk gematigder in Statendebat

Minister Nelson Navarro, samen met hoge ambtenaren uit het politiekorps.

Minister Nelson Navarro, samen met hoge ambtenaren uit het politiekorps.

WILLEMSTAD — Koud twee maanden na de forse uitspraak ‘atrakadonan: fasten seatbelts’ en de aankondiging van een harde aanpak van criminaliteit, was de toon van minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) gisteren een stuk gematigder in het Statendebat over veiligheid.

Inmiddels is Navarro ruim twee maanden minister en moet het hem duidelijk zijn dat de portefeuille van Justitie veel hoofdbrekens oplevert.
Niet in de laatste plaats omdat er voor veel van de vernieuwingsplannen, die er al een paar jaar liggen, geen fondsen zijn.
Een mantra die de minister gisteren opvallend vaak herhaalde, net als het beleid ‘hoe meer preventie, des te minder repressie’.
Samen met de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs zal aan die preventie gewerkt moeten worden.

Net als zijn voorgangers begon Navarro eerst met een verhandeling over het feit dat de huidige situatie qua criminaliteit door de jaren heen zo is gegroeid, omdat de regeringen de noodzakelijke stappen verzuimden te nemen.
Reeds in 1976 werd het plan voor de Ontwikkelingsbrigade opgeworpen, maar uiteindelijk getorpedeerd omdat het te militaristisch werd geacht voor de Curaçaose jeugd.

35 jaar later moet ook de huidige minister constateren dat telkens net de verkeerde beslissingen zijn genomen met het sluiten van veel internaten, waar veelal regelmaat en discipline werd bijgebracht.

“Ik schaam me ervoor om te zeggen dat er een nieuwe gevangenis gebouwd moet worden, want ik wil niet nog meer jongeren opsluiten.”

Maar aan de andere kant is zo’n nieuw gebouw juist nodig, omdat het huidige complex op veel gebieden niet meer voldoet.

Navarro bracht verder naar voren dat men binnen Justitie inmiddels zover is dat veel van de zeven deeltrajecten binnenkort echt geïmplementeerd kunnen worden, ook al zijn de middelen schaars, zodat er een samenhang ontstaat binnen de justitiële keten en criminaliteit effectiever aangepakt kan worden.
Het betreft de trajecten

  • Opsporing & Vervolging,
  • Handhaving & Toezicht,
  • Bestuurlijke Handhaving,
  • Communicatie en Preventie.

Pakkans
Aanpak van criminaliteit betekent inderdaad dat de pakkans vergroot moet worden, zodat een crimineel zich twee keer bedenkt voordat hij of zij een delict pleegt.
Daarvoor zal het politiekorps beter uitgerust moeten worden met materieel, anders wordt het voorbijgestreefd door diezelfde criminelen die wél over de nieuwste wagens en apparatuur beschikken.
Daarmee kwam Navarro wéér terug op het financiële aspect.
Want nu moet het korps telkens creatief zijn om de benodigde fondsen te vinden voor de repressie.

Volgende maand wordt het Veiligheidshuis aan de Bargestraat in Scharloo geopend.
Dat is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit.
De ketenpartners zijn onder andere

  • de politie,
  • het Openbaar Ministerie,
  • Reclassering
  • en Gezinsvoogdij.

Met de implementatie van de deeltrajecten en het Veiligheidshuis moet het over zijn met het blussen van brandjes en ad hoc-oplossingen, aldus Navarro.

“Anders zitten we tot in lengte van dagen steeds elke vijf maanden over veiligheid te debatteren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *