Topoverleg: Alternatieven voor maatregelen aanwezig

WILLEMSTAD — Er zijn een heleboel praktische stappen die de overheid kan nemen om haar inkomsten te verhogen, zonder dat aan de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren hoeft te worden getornd. Dit kwam naar voren tijdens de Kumbre Sindikal van afgelopen weekeinde, aldus coördinator Jacques Suriel.

Advertentie

Dit overleg werd afgelopen vrijdag en zaterdag bij de UNA gehouden.
De ambtenaren stonden stil bij mogelijke alternatieven voor maatregelen die de regering wil nemen en die gevolgen zullen hebben voor het ambtenarenkorps op Curaçao.
Uit het overleg is naar voren gekomen dat er veel is dat de overheid kan doen.
Zaken die niet veel geld hoeven te kosten, maar die zeer effectief kunnen zijn, aldus Suriel.

“Denk bijvoorbeeld aan achterstallige rekeningen die openstaan, maar die niet worden geind.
Door deze bedragen te innen kan de overheid aan extra inkomsten komen.”

Vrijdag vond de opening plaats en zaterdag werden in werkgroepen de mogelijke alternatieven besproken, waarna aan het eind van de middag een aantal resoluties werden aangenomen.
Deze resoluties waren vanochtend nog niet beschikbaar.
Volgens Suriel wordt er op dit moment gewerkt aan het verwerken van de verschillende resoluties zodat de Komishon Aliansa Sindikal (KaS), die met de organisatie van het topoverleg was belast, met een duidelijk boodschap naar buiten kan komen.
Tijdens de opening stonden verschillende sprekers stil bij de huidige staat van het ambtenarenapparaat en wat er gedaan moet worden om de effectiviteit en efficiëntie te verhogen. Een van de gastsprekers was Geomaly Martes, directeur van overheidsaccountant Soab.
In zijn toespraak constateerde hij dat er binnen het overheidsapparaat op alle niveaus sprake is van een gebrek aan leiderschap.

“In de periode van 2010 tot 2012 heeft de regering het jaar afgesloten met een tekort, terwijl de wetten die betrekking hebben op financieel toezicht stellen dat de begroting sluitend moet zijn. Deze situatie heeft de regering genoopt om maatregelen te nemen om haar inkomsten te verhogen en of haar uitgaven te verlagen”

, aldus de Soabdirecteur.
Maar volgens Martes moeten alternatieven voor deze maatregelen aan een aantal voorwaarden voldoen.
Ze moeten realistisch zijn, op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden, in geld kunnen worden uitgedrukt, maar ook een structureel karakter hebben.

“Voorkomen moet worden dat er weer maatregelen worden genomen. Gekeken moet worden naar manieren om de effectiviteit en efficiëntie te verhogen in de uitvoering van bestaande wetten.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *