TPO | Een moedige politicus zoekt de hitte van het debat, niet de beschutting van de toga

Politiek hoort niet in de rechtszaal, maar in het parlement
Column Ronald van Raak

Een moedige politicus zoekt de hitte van het debat, niet de beschutting van de toga

Donderdag zei ik in de Tweede Kamer dat het me verbaasde dat er zoveel aandacht was voor de Koning, ‘die zo weinig van zijn baantje maakt’. Na deze woorden gebeurde er niets. De voorzitter keek mij wat verward aan en de minister lachte me vriendelijk toe. Geen enkel Kamerlid stond op om mij te interrumperen en te zeggen dat dit niet kan.

Als Ferdinand Domela Nieuwenhuis het had gehoord, zou hij erg verbaasd zijn geweest. Want juist vanwege deze woorden over Willem III was hij in 1887 veroordeeld tot een jaar eenzame opsluiting, wegens majesteitsschennis. Donderdag behandelde de Kamer een voorstel om deze speciale strafbepaling voor belediging van de Koning af te schaffen. De woorden over de Koning en zijn baantje verschenen in Recht voor Allen, het blad van Domela Nieuwenhuis. De veroordeling was voor hem persoonlijk heel vervelend, maar voor zijn politieke carrière bleek die bijzonder goed. De gevangenis werd een bedevaartplaats voor socialisten en na zijn vrijlating trok hij het hele land door, een tournee waarbij hij massa’s mensen op de been bracht. Het is ironisch dat mede dankzij deze veroordeling Domela Nieuwenhuis na de verkiezingen in 1888 de eerste socialist werd in de Kamer.

Domela was het eerste slachtoffer

De term ‘majesteit’ heeft oorspronkelijk niets te maken met de Koning, maar komt uit het Romeinse staatsrecht. Maiestas was de macht van de Romeinse Republiek. Die mocht je niet bespotten, dat werd gezien als ondermijning van de staat. Na de Romeinse Republiek ging deze titel over op personen, op het moment dat Keizers en Koningen hun intrede deden. Wij werden pas in 1815 een Koninkrijk – daarvoor waren we eeuwenlang een republiek. De Koning werd het symbool van Nederland, die mocht je niet beledigen. In 1881 werden in de wet straffen vastgelegd – waarvan Domela Nieuwenhuis het eerste slachtoffer werd.

Maar ons land is ook een democratie, waarin de burgers in vrijheid moeten kunnen spreken en de macht moeten kunnen bekritiseren. Dat vrije debat dient een hoger doel dan de gevoelens van politici, ook die van het staatshoofd. De wet voor majesteitsschennis was jarenlang een dode letter, maar de laatste jaren wordt de wet toch weer van stal gehaald. In mei 2015 dreigde een activist die ‘F*** de Koning’ riep te worden veroordeeld, maar na protest ging deze zaak niet door. D66-Kamerlid Verhoeven heeft nu het initiatief genomen om de bijzondere straf voor belediging van de majesteit alsnog ongedaan te maken.

Thierry Baudet is geen martelaar

Domela Nieuwenhuis had veel te verliezen toen hij het vrije woord wilde verdedigen, deze socialist verloor zijn eigen vrijheid en belandde in de gevangenis. Maar hij werd ook een politieke martelaar en mede dankzij zijn optreden gekozen in de Tweede Kamer, waar hij de belangen verdedigde van gewone boeren en arbeiders, van wie de stem tot dan toe in het parlement niet werd gehoord. Het moedige optreden van Domela Nieuwenhuis staat in schril contrast met veel hedendaagse verdedigers van het vrije woord, zoals Thierry Baudet. Die tegenwoordig alle vrijheid hebben om hun ideeën te uiten en de macht te bekritiseren, maar erg in de kramp schieten als ze zelf onderwerp worden van kritiek.

Baudet startte eerder een petitie om belediging uit het wetboek van strafrecht te schrappen, maar doet nu zélf aangifte omdat hij zich beledigd voelt. Domela was een strijder voor het vrije woord voor iedereen, ook voor zijn tegenstanders. Daar kunnen de zelfverklaarde martelaren van nu wel een voorbeeld aan nemen. Politiek hoort niet in de rechtszaal, maar in het parlement. Daar heeft Baudet alle mogelijkheden om met iedere politicus het debat aan te gaan. Een moedige politicus zoekt de hitte van het debat, niet de beschutting van de toga.

Bron: ThePostOnline

Ronald van Raak is Tweede Kamerlid voor de SP en columnist voor ThePostOnline. Hij schreef ‘Op zoek naar ons. De politiek door andere ogen’.

2 Reacties op “TPO | Een moedige politicus zoekt de hitte van het debat, niet de beschutting van de toga

 1. Hier slaat van Raak de plank volledig, maar dan ook werkelijk volledig mis.
  Iemand, zonder enige correcte onderbouwing, bestempelen tot racist gaat niet een klein beetje te ver, dat gaat veel te ver. Dat is geen beledigen meer, maar iemand beschuldigen van het plegen van een strafbaar feit.

  En wat zei Baudet dan precies ?
  Helemaal niets !
  Het was een lid van FvD, die verwees naar een wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is ooit eens gedaan in de VS en later uitgebreid naar de gehele wereld. En wat blijkt ? In de VS hebben joden, gemiddeld, het hoogste IQ, de Amerikanen van Aziatische komaf daar vlak achter, dan de blanke bevolking en als laatste de Afro-Amerikaanse bevolking.
  Het verschil was nogal groot tussen de eerste 3 en de laatste groep, maar liefst 30 tot 45 punten.

  Toen dit bekend werd is men gaan meten over de gehele wereld en keer op keer bleek hetzelfde resultaat terug te komen.
  Dan kun je natuurlijk allerlei excuses naar voren gaan brengen, maar zolang je geen conclusies of waarde oordeel aan dit onderzoek hangt heeft het net zoveel waarde als te constateren dat de ene persoon langer is dan de ander.

  Het is echter de Nl politiek, de politieke tegenstanders van Baudet, die conclusies trekken, welke niet werden getrokken door Baudet of zijn partijlid. De laatste maakte alleen de opmerking dat hij graag had gezien dat zijn mede-Surinamer (want dat is hij zelf ook) slimmer waren, maar helaas waren ze dat niet. That is it, dat was de hele uitspraak.

  Om dan iemand te bombarderen tot een racist en dat maar te blijven herhalen en zelfs door een minister uit te laten spreken is inderdaad demonisering. Ik dacht dat de, aan de moord op Fortuyn, schuldige partijen wel lering hadden getrokken, maar niets van dat alles. Het hele register ging open en FvD werd afgeschilderd als een racistische en nazistische partij. En dan vindt van Raak dat het aangifte doen een beetje kinderachtig is ?
  Wanneer ik van Raak een pedofiel zou noemen of hem uitmaak voor terrorist dan weet ik zeker dat hij ook naar de rechter stapt. Dus waar zeurt hij over ?

  Het wordt tijd dat men dit extreem vuil labelen laat voor wat het is. De feiten in het onderzoek worden niet minder waar wanneer men maar hard genoeg schreeuwt.
  En het argument dat de IQ tests waren gericht op de blanken is volledige kolder. Als dat zo zou zijn hadden de joodse bevolking en de Aziaten beduidend lager moeten scoren en dat deden ze niet. Dus het artikel van de Volkskrant kan ook de prullenbak in.

 2. Politici leven in de veronderstelling dat zij een andere rechtsgang kunnen bewandelen dan andere mensen (zie Curaçao, Trump). Met name van ‘bevriende’ ministers wordt verwacht dat hij/zij toga en bef aandoen om de rechterlijke vrijheden te beknotten. Dat staat op gespannen voet met hun functie van wetgever en controleur op de uitvoerende macht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *