AD | Tromp eist rectificatie door KFO

Emsley TrompWillemstad – Stichting Fundashon Kòrsou Fuerte i Outonómo (KFO) moet als het aan Emsley Tromp ligt rectificeren dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan verschillende zaken.

Advertentie

Het zou hierbij gaan om corruptie, criminele handelingen, betrokkenheid (in zijn hoedanigheid van president van de Centrale Bank) bij financiële malversaties, alsmede de financiering door de CBCS van de zogenaamde ‘Si’-campagne voorafgaande aan het referendum van 2009 met ruim 8 miljoen gulden aan publiek geld.
Gisteren diende het kort geding dat Tromp (als burger) heeft aangespannen tegen KFO.
De stichting had op 21 oktober 2013 een persbericht uitgestuurd met daarin ‘onjuiste, diffamerende en daarmee onrechtmatige uitlatingen’ over hem.
Aldus Tromps advocaten Robert Bottse en Luigi Virginia van HBM Law.
Het persbericht is ondertekend met de namen van Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, zijn kantoorgenoot Chester Peterson, en Anthony Eustatius.
De raadsheren van Tromp verzoeken het gerecht om de stichting te bevelen 24 uur na het vonnis te rectificeren op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van 10.000 gulden per dag dat Kòrsou Fuerte i Outonómo in gebreke blijft aan het bevel tot rectificatie te voldoen.
Tromps eer en goede naam zijn met de genoemde uitlatingen van KFO ernstig aangetast.
En hij stelt geen enkel moment in de gelegenheid te zijn gesteld een reactie te geven op de voorgenomen publicatie van het persbericht van 21 oktober – dat daarna werd afgedrukt in Èxtra, Vigilante en het Antilliaans Dagblad – zodat in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor is gehandeld.

,,De in het persbericht geuite beschuldigingen zijn onjuist en vinden geen enkele steun in de feiten”, aldus de advocaten van Tromp, die stellen dat ze ‘daarmee onrechtmatig’ zijn jegens hun cliënt.

Eerst heeft Tromp op 4 november de stichting gesommeerd om de onrechtmatige uitlatingen te rectificeren.
Maar KFO heeft hier geen gevolg aan willen geven.
De man die president is van de Centrale Bank heeft een spoedeisend belang dat de onjuiste uitlatingen zo snel mogelijk worden gerectificeerd.

,,Elke dag dat de illusie blijft bestaan dat genoemde uitlatingen op waarheid berusten, worden de eer en goede naam, geloofwaardigheid en integriteit van eiser verder aangetast.”

Bij de verzending van hun persbericht naar de media hebben Sulvaran, Peterson en Eustatius nadrukkelijk in de begeleidende e-mail de hoop uitgesproken dat de media de in het persbericht opgenomen stellingen zouden publiceren.
Onder andere stelde KFO zich met de bewering dat Tromp als president van de Centrale Bank ruim 8 miljoen gulden heeft ‘gepompt’ in de inspanningen van de Si-groep om Curaçao nog verder vast te ketenen aan de greep van het Nederlandse kolonialisme, te baseren op informatie afkomstig uit de controle door de Algemene Rekenkamer van de jaarrekening 2009 van de toenmalige Nederlandse Antillen. Verder verwijt KFO dat het Openbaar Ministerie ‘gewoonweg weigert om de criminele handel en wandel van de controversiële president van de Centrale Bank te onderzoeken en vervolgen’, ondanks dat er sterke aanwijzingen zouden zijn dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptieve handelingen.

Zie ook: KFO kiest tegenaanval

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *