Tromp: Innovatief monetair beleid

Centrale Bank-president: Tekort betalingsbalans teruggedrongen

trompWillemstad – Het tekort op de betalingsbalans is teruggedrongen van 500 miljoen gulden in februari 2012 tot 62 miljoen op dit moment.
Centrale Bank-president Emsley Tromp noemde dit mede als resultaat van ‘innovatief monetair beleid’. In de afgelopen decennia vond er onder andere een verschuiving plaats van directe controle van de kredietverlening door middel van kredietplafonds, naar meer flexibele kredietinstrumenten.

Advertentie

Tromp zei dit gisteren bij de start van de conferentie van de Fundashon Pro Inovashon Nashonal (PIN) dat het belang van innovatie centraal stelt tijdens het Nationaal Economisch Forum dat drie dagen duurt. Sinds het begin van deze eeuw staan nieuwere instrumenten centraal in het monetaire beleid van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, zoals een reserveverplichting om de toegang te beperken tot liquiditeiten voor kredietuitbreiding, aangevuld door veilingen van ‘certificates of deposits’ (CD’s). De schuldsanering met de hulp van Nederland in het kader van de staatkundige hervormingen, veroorzaakte echter aanzienlijke liquiditeitsoverschotten in de banksector. Hogere reserveverplichtingen waren niet meer toereikend om de kredietgroei te bedwingen en zodoende te voorkomen dat er meer geïmporteerd werd. De gestegen import veroorzaakte een daling in de deviezenvoorraad. Daarom werd het kredietplafond tijdelijk weer toegepast. Ook innovatief zijn, aldus Tromp, de bedrijfsobligaties. Nóg een gevolg van het schuldsaneringsprogramma was dat de markt voor overheidsobligaties in één klap wegviel, waardoor de Centrale Bank geen open markttransacties meer kon uitvoeren als onderdeel van haar monetaire beleid. Opnieuw was een innovatieve oplossing gewenst en werd begonnen met de ontwikkeling van de markt voor bedrijfsobligaties. Terwijl dit laatste elders duidelijk in opkomst is, kijkt men er hier met grote reserve tegenaan. ,,Het grootste deel van mijn leven heb ik besteed aan de ontwikkeling en toepassing van monetair beleid. Het is verbijsterend dat er na de Grote Recessie van 2008 nog steeds mensen zijn die vasthouden aan een conventioneel monetair beleid.” De bevordering van de soliditeit van het financiële systeem wordt in de bankstatuten ook als een van de drie hoofdtaken genoemd. De financiële crisis heeft verschillende zwakke plekken blootgelegd in de manier waarop er eerder toezicht werd gehouden. Een van de zwakheden was dat er wel gekeken werd naar afzonderlijke entiteiten, maar dat er niet voldoende werd gelet op de financiële stabiliteit van de sector als geheel. Sinds de crisis is het toezicht niet alleen micro- maar ook macrogericht in het streven naar meer financiële stabiliteit. Terwijl de supervisie vóór de crisis voornamelijk gestoeld was op historische data van de entiteiten, wordt het beleid nu gekenmerkt door toekomstgerichte analyses. Zij schatten de gevolgen in van economische schokken en schrijven de vorming van buffers in goede tijden voor om verliezen in slechte tijden op te vangen. De Centrale Bank past deze bredere benadering toe en heeft daarvoor sinds juli dit jaar een afdeling Financiële Stabiliteit opgezet.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *