Tweede Kamer: ‘VDC niet overlaten aan Schotte’

De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten van het lekken van informatie door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten van het lekken van informatie door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Willemstad/Den Haag – In de Tweede Kamer wordt openlijk betwijfeld of het kabinet Schotte wel goede bedoelingen heeft met de ‘reorganisatie’ van de Veiligheidsdienst Curaçao.

De vrees bestaat dat de MFK/PS/MAN-coalitie er op uit is door het wisselen van het management en medewerkers de VDC naar haar hand te zetten zoals dat ook bij overheids-nv’s gebeurt.

Sommige Kamerfracties vragen zich af of de VDC überhaupt wel in vertrouwde handen is bij de huidige regering en pleiten er voor de dienst onder rechtstreeks toezicht van de Koninkrijksregering te plaatsen.

Zo wordt de mogelijkheid geopperd de VDC onder de Algemene Maatregel van Rijksbestuur te laten vallen die sinds 10-10-‘10 geldt voor de taken die het nieuwe land Curaçao nog niet zelfstandig aan kan. Dit alles kan worden opgemaakt uit de schriftelijke vragen die de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gezamenlijk hebben ingediend over het doorspelen van vertrouwelijke documenten door de VDC aan de Colombiaanse geheime dienst en een particulier bedrijf.

Volgens een functionaris bij de VDC zou dat zijn gedaan op verzoek van premier Gerrit Schotte.

‘Reorganisatie’ veiligheidsdienst wekt argwaan Tweede Kamerfracties

‘Reorganisatie’ veiligheidsdienst wekt argwaan Tweede Kamerfracties. ‘VDC niet overlaten aan Schotte’

De Kamerleden Ronald van Raak (SP) en Eric Lucassen (PVV) stelden eerder al schriftelijke vragen over deze kwestie maar minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hield zich in haar antwoord op de vlakte.

Zij liet doorschemeren dat de Nederlandse regering het hoog opnam maar voegde eraan toe er vertrouwen in te hebben dat de Curaçaose regering ‘de geëigende maatregelen’ zou nemen.

De commissieleden nemen, zoals eerder bericht, geen genoegen met dat antwoord en besloten tot een extra vragenronde.

,,Waar is uw vertrouwen in de ‘reorganisatie’ van de Veiligheidsdienst van Curaçao op gebaseerd?

Ligt het gezien de voortdurende conflicten tussen de regering Schotte en het ambtelijke apparaat, de overheidsnv’s, de Centrale Bank en ook de Veiligheidsdienst niet meer voor de hand deze ‘reorganisatie’ te onderwerpen aan een meer kritische blik?

Hoe beoordeelt u deze ‘reorganisatie’ in het licht van de politiek gemotiveerde benoemingen en ontslagen die sinds het aantreden van de regering Schotte op grote schaal plaatsvinden?

Ligt het gezien de omstandigheden niet meer voor de hand een plan van aanpak onder verantwoordelijkheid van de Rijksministerraad op te stellen om het functioneren van de Veiligheidsdienst van Curaçao te verbeteren in plaats van de voorkeur te geven aan een ‘reorganisatie’ door de regering Schotte zelf?”

De commissieleden tonen zich ook beducht voor de eventuele gevolgen voor het Koninkrijk. Spies sloot namelijk in haar eerste reactie niet uit dat geheime informatie van de AIVD en MIVD maar mogelijk ook van andere buitenlandse veiligheidsdiensten is doorgespeeld.

Vandaar de vraag:

,,Kunt u uitgebreid uiteenzetten wie er verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk, is voor de Veiligheidsdienst van Curaçao, mede gezien het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden?

Wanneer zou Nederland op basis van het gestelde in het Statuut betrokken kunnen raken bij, c.q. verantwoordelijkheid dragen voor, zaken die de Veiligheidsdienst van Curaçao aangaan?”

Afhankelijk van het antwoord van de minister op de in totaal 18 vragen zal de commissie beslissen of er nog een mondeling debat volgt. Vanwege de betrokkenheid van de geheime dienst vindt dat mogelijk achter gesloten deuren plaats.

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *