Uit democratische ethiek aftreden

Sulvaran: schotte moet woord bij daad voegen

 GlennsulvaranWILLEMSTAD — Elke zichzelf respecterende parlementariër die verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek doet afstand van zijn of haar zetel, ten minste totdat de strafrechtelijke procesgang is voltooid. Dat stelt onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran tegenover de Amigoe.

Volgens Sulvaran is het een kwestie van ‘democratische ethiek’. Hij refereert aan het onderzoek dat tegen MFKpartijleider en -fractievoorzitter Gerrit Schotte loopt.

Treedt Schotte niet af dan brengt hij het land in diskrediet.”

Reforma
Verder wijst Sulvaran erop dat Schotte dagelijks op de televisie te zien is over zijn Reforma-plannen.
Dit zijn plannen om het huidige democratische stelsel te hervormen en rechtvaardiger te maken.

Now he has to put his money where his mouth is.
Hij moet het voorbeeld geven door zelf de daad bij het woord te voegen en afstand te doen van zijn Statenzetel.
Doet hij dit niet dan zijn Reforma-plannen niets anders dan volksverlakkerij en een wassen neus.”

Verdachte
Hoewel in het persbericht van het Openbaar Ministerie, over de invallen maandag onder meer bij Schotte thuis, bij het MFK-partijgebouw en bij het fractiekantoor van de MFK, nergens met zoveel woorden staat dat Schotte een verdachte is in de zaak, bevestigde OM-woordvoerder Norman Serphos gisteren dat Schotte weldegelijk verdachte is.
Duidelijkheid rond de status van Schotte is volgens Sulvaran van belang omdat de Staten ook een standpunt hierover moeten innemen.
Sulvaran had dan ook kritiek op het feit dat het OM in zijn persbericht niet duidelijk was over de status van Schotte.

Landsverordening
Sulvaran weet dat nergens in de wet staat dat een Statenlid verplicht is af te treden als hij of zij verdachte is in een zaak.
In de landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap van de Staten staat daarover het volgende:

Een lid van de Staten houdt op lid van de Staten te zijn, indien hij, na zijn toelating, bij onherroepelijk rechterlijke uitspraak is veroordeeld:

a. tot een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van ten minste een jaar;
b. wegens het plegen van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 183, 184, 372 bis, 372 quienquies, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 374 quater, 375 tot en met 379, 381 tot en met 393 van het Wetboek van Strafrecht.;
c. tot een vrijheidsstraf wegens het begaan van een misdrijf in verband met artikel 46 van het Wetboek van Strafrecht.

Desondanks wijst Sulvaran erop dat zijn ethisch gevoel Schotte moet zeggen dat hij (tijdelijk) afstand moet doen van zijn Statenzetel.

bron: Amigoe

To Top

0 Reacties op “Uit democratische ethiek aftreden

  1. Schotte is de schaamte en beschaving reeds ver voorbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *