Uitbreiding bvz-pakket voor gepensioneerden definitief door

tandartsbrillenWILLEMSTAD — Het ministerie van Financiën heeft de pakketuitbreiding van de basisverzekering ziektekosten (bvz) voor alle gepensioneerden goedgekeurd. Woensdag heeft de Raad van Ministers (RvM) de vergoeding voor bril en tandheelkundige zorg geratificeerd.
Dat zei minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de RvM.

Advertentie

Eerder werden brillen en tandheelkundige zorg slechts voor min- en onvermogenden en gepensioneerden met een inkomen onder de 3500 gulden vergoed.
Deze inkomensgrens voor gepensioneerden is dus nu losgelaten.
Het totale gepensioneerdenbestand bij de SVB is 34.000.
Door interne bezuinigingen bij de SVB en andere acties is het gelukt om ook voor deze groep het verstrekkingenpakket van de bvz uit te breiden.
De minister werkt aan meerdere voorstellen om de bvz verder aan te passen.
Zo wil de minister het proces om ambtenaren op te nemen in de bvz versnellen.
Ambtenaren en gelijkgestelden (waaronder docenten) vallen momenteel niet onder de bvz.
Zij maken nog gebruik van de oude regeling van Bureau Ziektekostenvoorzieningen.
Door de bvz-populatie uit te breiden is de draagkracht van het ziektefonds groter, aldus Whiteman. Daarnaast is hem ook gevraagd om de 1 gulden per receptregelvergoeding voor gepensioneerden en on- en minvermogenden af te schaffen.
In samenwerking met het ministerie van Financiën werkt hij aan de premieverlaging voor gepensioneerden.
De ziektekostenpremie voor gepensioneerden bedraagt 10 procent van hun inkomen.
Volgens diverse belangengroeperingen voor ouderen is dit percentage aan de hoge kant.
De premie zou per 1 januari omlaag kunnen.
Op dit moment liggen er twee scenario’s op tafel die uitgaan van een directe band tussen de premie die werkenden én gepensioneerden moeten betalen.
Niet-gepensioneerden moeten op dit moment een premie van 3 procent van hun salaris betalen, werkgevers betalen op hun beurt 9 procent.

 1. Scenario 1 gaat ervan uit dat werkenden 1 procent extra gaan betalen (3 in plaats van 4 procent). Hierdoor zal de premie voor gepensioneerden met 3,5 procent verlaagd kunnen worden (6,5 procent in plaats van 10 procent).
 2. Scenario 2 houdt in dat de premie voor werkenden niet wordt aangepast.
  De overheid heeft dan toch ook nog de nodige ruimte om de premie voor gepensioneerden met 1,3 procent te verlagen.
  De bvz is in februari jongstleden in werking getreden.
  De discussie over de noodzaak van reparatiewetgeving speelt vanaf het moment dat de wet eerder dit jaar door de Staten werd aangenomen.
  Al in deze eerste ronde gaf de minister aan dat er behoefte was aan reparatiewetgeving om zo de ongewenste gevolgen van de wet op te kunnen vangen.
  Inmiddels zijn er al zes maatregelen genomen om de bvz te repareren.

Advertentie

To Top

0 Reacties op “Uitbreiding bvz-pakket voor gepensioneerden definitief door

 1. @Jan Bronkhorst

  Treurig genoeg dat ik gelijk heb. Het moet gewoon niet zo zijn dat men maar blijft aan rommnelen, jaar in jaar uit.
  Het enige achterlijke parlement na de andere, geen kennis van zaken geen oog voor de menselijke maat. Het begint steeds meer op Nederland te lijken. Ik vind het uitermnate jammer dat men van dit prachtige eiland met zoveel lieve mensen die wel het goede willen er zo’n ongeorganiseerde geheel van heeft gemaakt.

  Het aantal gedwongen verkopen zal alleen maar oplopen, mensen rennen gewoon weg, als je soms door Punda loopt lijkt het een dodenstad, lege winkels, gesloten winkels enz enz.
  Uitermate jammer.
  Maar Jan, ik blijf nog maar en laten we hopen velen met mij want het lijkt me niks als laatste het licht uit te moeten doen.
  Het ga je goed het is triest voor je werknemers, maar je moet aan jezelf denken. Mensen moeten verder en als het hier niet gaat dan maar elders.

 2. Jan Bronkhorst

  Yoshua; Je hebt volkomen gelijk. Nu kunnen diversen ouderen niet eens naar o.a. Nederland of USA om bijv. de kerst en oud en Nieuw bij hun kinderen vieren. Al sparen ze het hele jaar, toch kunnen ze niet. Want ja in Nederland of de USA zijn ze NIET verzekerd. Daar heb je dus je hele voor gewerkt. Nee A is whiteman een hoop stemmen kwijt (vooral van de ouderen) en B de ja knikkende partij PAIS ook een hoop stemmen kwijt. Die zitten de volgende verkiezing of in het bankje of op straat. Bij ons zijn ook al een hoop vertrokken. 4 ondernemers hebben voor een appel en een ei hun bedrijf van de hand gedaan en terug gekeerd naar Nederland en Duitsland. 8 gezinnen zijn naar Australie en de USA vertrokken. Curacao begint langzaam maar zeker leeg te lopen. Zelf ga ik ook met mijn gezin vertrekken terug naar Nederland. Mijn huis heb ik al verkocht aan mensen uit Duitsland. Mijn bedrijf is al voor de helft met containers naar nederland vertrokken. 25 man staan straks helaas op straat.

 3. Uiteraard kan de premie voor gepensioneerden omlaag 7% is redelijk. Het is al van de gekke dat je gedwongen in deze situatie bent komen te zitten zonder dat je naar een particuliere verxekering kunt overstappen waar je vaak goedkoper uitbent.
  Wij hebben nu 5 verschillende vrienden die het eiland gaan verlaten, 3 naar Aruba en 2 gaan terug naar Nederland, waarvan er 3 hun huis wel moeten verkopen (onmogelijk in deze tijd) en 3 hadden gehuurd (verstandig blijkt nu). Het aantal gedwongen verkopen is erg hoog – al maanden – wekelijks in de kranten 5/6 executoriale verkopen.Ik hoop dat Whiteman en de rest van de politiek hier goede nota van neemt.
  Vooral de PAIS die al een jaar overal ja en amen op knikt. Toch even voor alle duidelijkheid PAIS onder mijn uitgebreide vriendenkring hebben jullie veel mensen verloren inmiddels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *