Uitbreiding Cessantia en ziektewet voor werknemers

davelaar (PnP) met twee initiatiefvoorstellen

pnpWILLEMSTAD — De eenmansfractie van de PNP in de Staten heeft twee initiatiefwetsvoorstellen bij Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) ingediend.
De twee voorstellen hebben volgens PNP-Statenlid Humphrey Davelaar als doel om de positie van werknemers op de lokale arbeidsmarkt te beschermen.
Volgens de PNP’er zijn beide voorstellen mede tot stand gekomen met behulp van verschillende vakbondsorganisaties op het eiland.

Advertentie

Het ene voorstel van de PNP-fractie gaat uit van de wijziging van Boek 7 A van het Burgerlijk Wetboek.
Volgens Davelaar worden werknemers die wegens arbeidsongeschiktheid worden ongeslagen, maar een jaar door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) doorbetaald.
In de praktijk komt het volgens Davelaar echter vaak voor dat werknemers na 14 tot 18 maanden weer gezond zijn.

Het gaat hierbij om werknemers die te maken krijgen met een bedrijfsongeval of een infarct, waarvan men langdurig moet herstellen.
Deze mensen worden over het algemeen na een jaar ontslagen.
Maar na een periode van nog een jaar zijn deze mensen voldoende hersteld om weer te kunnen werken, maar hebben dan geen baan meer. En dan is het voor hen zeer moeilijk om weer een nieuwe baan te krijgen.”

Het voorstel van Davelaar gaat ervan uit dat de SVB conform de landsverordening ziekteverzekering de persoon een extra jaar uitbetaalt.

Hierdoor krijgen zij extra tijd om te herstellen. Dit zal werkgevers niets extra’s kosten. Dus ik verwacht geen enkel probleem hiermee”, aldus de PNP-leider.

In de memorie van toelichting wordt hierover gesteld:

Het bovenstaande zal tot gevolg hebben, dat de werknemer meer arbeidsrust heeft, immers, hij blijft een jaar langer in dienst, en er bestaat zelfs de mogelijkheid dat hij binnen dat jaar geneest en niet meer wegens ziekte zal worden ontslagen.”

Het tweede voorstel van Davelaar heeft betrekking op een aanpassing van de Cessantia-landsverordening.
Op dit moment krijgen werknemers alleen een bedrag uit het Cessantia-fonds, als zij buiten hun toedoen ontslagen worden.
Dit gebeurt meestal bij het faillissement van hun bedrijf.
Het wetsvoorstel heeft als doel om ook werknemers te betalen als er sprake is van vrijwillig ontslag, ‘mits hij niet al eerder wegens zijn schuld of een aan hem toe te rekenen omstandigheid door zijn werkgever was ontslagen’.
Hiernaast maakt Davelaar zich in zijn initiatiefvoorstel ook sterk voor optimalisering van de inning van bijdragen door de Cessantia, met de bedoeling de liquiditeitspositie van het fonds te verbeteren.
De PNP’er stelt voor om aan de SVB de bevoegdheid te geven tot invordering en dwanginvordering toe te kennen.
Het gebeurt niet vaak dat Statenfracties gebruikmaken van hun recht om zelf wetten in dienen.
In het parlementair jaar 2012 – 2013 werden door alle 21 Statenleden samen maar twee initiatiefvoorstellen ingediend.
Beide waren afkomstig van de Pais-fractie.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *