Uitkeringen landverlaters aangepast

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

woonlandbeginsel wetsvoorstel Versgeperst uitkering NIEUWS Ministerie van Sociale Zaken Curaçao caribisch gebied aangenomen  vliegtuig" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Nederlanders die in het buitenland wonen en daar een sociale uitkering ontvangen krijgen vanaf 1 juli 2012 mogelijk een ander bedrag uitgekeerd. De Eerste Kamer nam gister het wetsvoorstel ‘woonlandbeginsel’ met een meerderheid aan.

Als een uitkeringsgerechtigde buiten de Europese Unie gaat wonen, wordt bij de hoogte van zijn uitkering rekening gehouden met het kostenniveau van dat nieuwe land”, vertelt persvoorlichter Friso Fennema van het ministerie van Sociale Zaken.

Caribisch gebied

Dat houdt in dat ook uitkeringsgerechtigden op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden een lager bedrag krijgen uitgekeerd als uit de gegevens van de Wereldbank blijkt dat het kostenniveau daar lager is. Mochten de kosten hoger zijn, dan wordt het bedrag niet aangepast maar blijft het gelijk aan dat van Nederland.”

Bezwaar

Senatoren Tuur Elzinga van de Socialistische Partij (SP) en Peter Ester van de ChristenUnie (CU) hadden vorige week nog het bezwaar dat het wetsvoorstel ook van toepassing zou zijn op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden. Elzinga noemde het ‘schrijnende’ dat het woonlandbeginsel wel zou gaan gelden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl het binnen de EU niet mag worden toegepast.

Aangenomen

Het wetsvoorstel werd in november 2011 al door de Tweede Kamer aangenomen. Fennema: “Gisteren stemden VVD, CDA, PVV, SGP en CU voor. Opmerkelijk is dat de partijen Groen Links en D66 in de Tweede Kamer in november vóór stemden, maar gisteren tegen.” De nieuwe wet heeft betrekking op de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De ingangsdatum van het aangepaste bedrag van kindgebondenbudget ligt op 1 januari 2013.

Landverlaters

Fennema legt uit dat het grof geschetst om twee groepen mensen gaat op wie het wetsvoorstel betrekking heeft. “Enerzijds heb je mensen die altijd in Nederland gewoond en gewerkt hebben, maar op wat oudere leeftijd emigreren naar bijvoorbeeld Canada of Australië. Anderzijds heb je de groep gastarbeiders uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko die weer naar hun vaderland teruggaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *