Uitspraak kort geding SGTK 19 november

WILLEMSTAD — De rechter doet op 19 november uitspraak in het kort geding dat vakbond SGTK tegen aannemersvereniging AAV heeft aangespannen.
Inzet van het kort geding is het feit dat volgens de vakbond, die opkomt voor personeel van aannemersbedrijven die op het Isla-terrein werkzaam zijn, de aannemersvereniging zich niet aan afspraken, vermeld in de cao, heeft gehouden.

Advertentie

In de cao voor de werknemers op het Isla-terrein was overeengekomen dat het personeel een bedrag van 1600 gulden uitbetaald zou krijgen, terwijl zij ook in aanmerking zou komen voor een salarisverhoging van 3 procent.
Maar volgens SGTK zijn de aannemers deze laatste afspraak niet nagekomen.
De vakbond stelt dat de aannemers als argument hebben gebruikt dat ze de voorwaarden in het protocol bij de cao niet zouden zijn nagekomen, omdat lokale bedrijven niet aan bod kwamen voor projecten op het isla-terrein.

De SGTK stelt dat zij geen andere optie had dan de aannemers voor de rechter te slepen.

“Het enige argument van de AAV om niet uit te betalen was het feit dat zij geen geld had, omdat zij nog vele bedragen van de raffinaderij tegoed heeft.
Wij hebben toen uitgelegd dat de Isla een brief en een persbericht de deur heeft doen uitgaan, waarin zij aangeven te zullen betalen, maar de AAV bleef erop staan dat zij niet tot betaling zal overgaan”

De zaak diende op 29 oktober.
In de zaak bracht SGTK naar voren dat zij haar uiterste best heeft gedaan om tot een akkoord te komen, maar dat dit niet tot een oplossing heeft geleid.
Hier komt volgens de vakbond nog bij dat al drie aannemersbedrijven hebben besloten tot uitbetaling van de drie procent-verhoging over te gaan.
De AAV bracht hier tegenin dat zij nog veel tegoed heeft van de Isla-raffinaderij en dat de afspraken, vermeld in de cao tussen de raffinaderij, regering en aannemersbedrijven, niet zijn nagekomen.
De rechter had tijd nodig om de zaak te bestuderen en doet op 19 november uitspraak.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *