Uitstel zaak verdachte uitbuiter

Rechtbank wil eerst geïnformeerd worden over behandeling

rechtbankRotterdam – Een 22-jarige man, verdacht van afpersing, mishandeling en seksuele uitbuiting van een vrouw met een beneden gemiddelde intelligentie en het gebruiken van geweld tegen nog twee andere slachtoffers, mag van de rechter een nader besluit afwachten over de mogelijke behandeling in een kliniek.

De man zou de vrouw ook hebben aangespoord cocaïne te vervoeren naar Curaçao.
In het deze week in Nederland uitgesproken vonnis staat:

,,Tijdens de beraadslaging in raadkamer is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest, aangezien de rechtbank het noodzakelijk en wenselijk acht dat zij nader wordt geïnformeerd.”

,,De officier van justitie heeft onder meer gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarde het volgen van een klinische behandeling. Dit zou moeten geschieden in een nader te bepalen kliniek en gedurende een nader te bepalen duur.”

,,Over verdachte is op 26 oktober 2012 een rapport uitgebracht door K. Broek, psychiater. Deze heeft – kort gezegd – geadviseerd om aan verdachte een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarde een behandeling van een jaar in een klinische setting, met als vervolg een ambulante behandeling onder toezicht van de reclassering. Verder wordt een extra jaar toezicht van de reclassering geadviseerd, waarin verdachte zijn leven op orde maakt wat betreft daginvulling en netwerk. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft de deskundige Roosjen van het Indicatiestelling Forensische Zorg (IFZ) – NIFP meegedeeld dat er op 13 januari 2013 een intakegesprek met verdachte staat gepland bij Trajectum, locatie Hoeve Bossoord te Boschoord.”

,,De uitkomst van het intakegesprek zal naar verwachting eind januari 2013 bekend zijn. In de indicatiestelling heeft hij een verwachte behandelduur van twee jaar opgenomen. Indien een opname in Hoeve Boschoord geen doorgang zal vinden, zal er naar verwachting een opname kunnen plaatsvinden in een ‘second best’ kliniek.”

De rechtbank wil zich voorgelicht zien over de uitkomst van het te houden intakegesprek.
Als een behandeling bij Hoeve Boschoord geen doorgang kan vinden, wenst de rechtbank te vernemen in welke, de zogenaamde ‘second best’, kliniek de behandeling dan plaats kan vinden.
Ook wil de rechtbank voorgelicht worden en advies krijgen of er een geschikte en beschikbare behandeling is voor de duur van maximaal een jaar in een klinische setting, eventueel te vervolgen met een behandeling in een ambulante setting.
Om de beantwoording van deze vragen mogelijk te maken, is de zaak aangehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *