Uitstoot van SO2 Isla is te hoog

De uitstoot van SO2 zoals opgemeten in december. FOTO SMOC

De uitstoot van SO2 zoals opgemeten in december.
FOTO SMOC

Willemstad – De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) door de Isla was in de laatste week van het jaar veel te hoog en overtrad zelfs de waarden die door de World Health Organization zijn vastgesteld, zo laat drs. Arjan Linthorst van Stichting Smoc weten op 31 december.

 ,,De Isla lapt World Health Organization (WHO) aan haar laars. Zo blijkt uit de uitstoot van SO2. De WHO stelt dat een gemiddelde persoon niet langer dan 10 minuten aan 500 μg zwaveldioxide per m3 mag worden blootgesteld.
Afgelopen week wist de Isla ook deze grens weer te overschrijden.
Graag merk ik op dat het hier gaat om ‘gemiddelde’ personen.
Ouderen, kinderen en de zwakkeren onder ons zullen er bovengemiddeld last van hebben. Tevens geldt als vuistregel dat een forse uitstoot van zwaveldioxide gepaard gaat met uitstoot van allerhande giftige stoffen die, op Curaçao, onder de rook van de Isla, niet worden gemeten”

, aldus Linthorst.
De komende week heeft de stichting een informele ontmoeting met de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties en heeft ter voorbereiding op oudejaarsdag een brief geschreven aan de voorzitster van deze commissie.
In de brief vraagt Smoc de voorzitster om een formele ontmoeting met als thema de raffinaderijproblematiek.

,,Het is al weer even geleden dat wij elkaar hierover spraken en in de tussentijd is er veel gebeurd en niets veranderd, integendeel.
Niet alleen heeft het Gemeenschappelijk Hof in mei 2012 een vernietigende definitieve uitspraak gedaan in onze zeven jaar durende rechtszaak inzake het niet handhaven door de overheid, in het voordeel van de overheid en de raffinaderij, ook heeft de voormalige regering Schotte het door Nederland (minister Donner) verleende uitstel om met een visie te komen misbruikt om, direct na het zo teleurstellende vonnis, met een flinterdun ‘Plan van Aanpak’ te komen: er is gekozen voor upgrading van de bestaande raffinaderij, gebaseerd op het mede door Nederland gefinancierde Ecorys onderzoek, dat echter niet vrijgegeven wordt. Van enige onderbouwde visie, zoals in het SEI 2008 afgesproken, is geen sprake”

, schrijft voorzitter van Smoc Peter van Leeuwen in de brief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *