Uitvoering economische projecten moet sneller en soepeler

ivar-asjes-5

Uitvoering economische projecten moet sneller en soepeler

WILLEMSTAD — Een solide en stabiel Curaçao wordt bereikt door, nadat de financiën van het land min of meer op de rit zijn, de economie aan te pakken.

Premier Ivar Asjes (PS) liet donderdag tijdens de persconferentie weten dat te willen doen met een task force van professionals.

Een van de aandachtspunten is het zo snel mogelijk laten doorlopen van economische projecten die momenteel blijven ‘hangen’ in het ambtelijk apparaat.

De premier liet weten dat het proces van beslissen over projecten snel gaat, maar dat er nog te veel in de voortgang stokt die daarop moet volgen.

“Ik heb het eerder gezegd: wanneer een project of subsidie is goedgekeurd, wil ik eigenlijk zien dat de financiële middelen die de overheid daarvoor toezegt, de volgende dag bij wijze van spreken al op de rekening staan van de betreffende instantie.

De papierhandel kan later ingevuld worden. De uitvoering en invoering van een genomen gewogen beslissing moeten sneller kunnen. Waar het aan ontbreekt is een goede voortgangscontrole.”

Asjes doelde tijdens de persconferentie op de vaak verschillende ministeries en diensten die bij de uitvoering en doorvoering van een project zijn betrokken en het vaak ingewikkelde papieren traject en de te volgen procedures.

“Het is zonde dat zo’n initiatief, dat een positieve invloed kan hebben op de economie, blijft liggen omdat het door de molen van de verschillende ministeries moet. Dat zijn we aan het aanpakken door de mensen van de verschillende ministeries die met zo’n project te maken hebben, bij elkaar te brengen.

Alle benodigde expertise bij elkaar brengen en dan op technisch niveau slagvaardiger werken. Zo kunnen we wat nu aan projecten in het systeem ‘vastzit’, sneller losmaken, zodat de uitvoering ervan onze economie sneller ten goede komt.”

Die voortgangscontrole, zo gaf Asjes aan, wordt nu vaak door de ministers zelf gedaan.

“We gaan dit anders aanpakken. Met die task force.”

Asjes liet overigens met klem weten dat de projecten niet vastzitten door ambtenaren die hun werk niet zouden doen.

“Het gaat erom dat het systeem waarbinnen we dit proces laten lopen te langzaam gaat. Het kan sneller. Niet het project langs de ministeries laten lopen, maar de mensen bij elkaar brengen van de verschillende ministeries die zich dan gezamenlijk buigen over het technische deel van de uitvoering. Vragen worden zo sneller beantwoord en zo kan er slagvaardiger gewerkt worden.”

 

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *