UNA mag University of Curaçao heten

unaWILLEMSTAD — De UNA-directie ondersteunt de wens van de regering om de merknaam University of Curaçao te kunnen gebruiken volledig. De UNA gaat er tevens van uit dat het overleg omtrent zo’n belangrijk feit als de naamswijziging van de nationale universiteit, waarbij naast de geografische aanduiding op tastbare wijze ook eer aan een eminente yu di Kòrsou kan worden betuigd, in een positieve en vlekkeloze sfeer spoedig tot onderlinge overeenstemming zal leiden.

Advertentie

Dat stelt de universiteit in een persbericht.
De naam Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) is vastgelegd in de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen(LUNA) en kan slechts door de Staten gewijzigd worden. Vooruitlopende op de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en een mogelijke naamswijziging als gevolg hiervan, is door de UNA reeds in november 2008 de benamingen National University of Curaçao en International University of Curaçao bij het Bureau Intellectuele Eigendom zijn gedeponeerd.
Nadat Curaçao de status van autonoom Land had verkregen, heeft de UNA op 17 december 2010 ‘UNA The University of Curaçao’ als de nieuwe naam aan de regering voorgesteld.
Op 12 januari 2011 heeft de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschap op de UNA aangekondigd dat de Raad van Ministers besloten had ‘University of Curaçao mr. dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez’ als officiële naam voor de UNA vast te stellen doch dat deze wijziging het formele proces, conform de LUNA, nog moest doorlopen.

Gelet hierop is de UNA begonnen de naam ‘University of Curaçao’ te gebruiken.
Op 25 juli 2011 ontving de UNA echter een brief van de advocaat van Gilbert Cijntje waarbij het de UNA verboden werd om, zonder toestemming vooraf, deze naam te gebruiken op grond van de bewering dat de merknaam ‘Universidat di Kòrsou’ vanaf 13 februari 2009 door zijn cliënt is geregistreerd.
Bij brief van 2 augustus 2011 heeft de UNA de desbetreffende advocaat beantwoord dat zowel National University of Curaçao als International University of Curaçao, reeds in november 2008 door de UNA als merknaam, bij het Bureau Intellectuele Eigendom is gedeponeerd en dat de UNA zich hierdoor gerechtigd achtte ook de naam ‘University of Curaçao’ te gebruiken.
Op 16 september 2011 heeft de advocaat namens Cijntje en Roy Evers de UNA bericht dat door zijn cliënten vanaf 19 oktober 2006 een stichting University of Curaçao (Unico) is opgericht, welke bij de Kamer van Koophandel onder nummer 116159 is geregistreerd.
Bij brief van 27 september 2011 heeft de UNA het standpunt alsof betrokkenen hierdoor een claim op de naam University of Curaçao mochten uitoefenen stellig weersproken en sindsdien is er niets meer van de desbetreffende advocaat ter zake vernomen.
Kort nadat door de regering is bekendgemaakt dat de behandeling van de naamswijziging van de UNA op de agenda van de Centrale Commissie van 11 oktober jongstleden was opgevoerd, ontving de UNA op 9 oktober 2013 een brief van Cijntje, waarin hij na ruim twee jaar, thans namens het bestuur van de stichting University of Curaçao, terugkomt op deze kwestie.
De UNA is van mening dat de strekking van deze brief in het verleden reeds afdoende door de UNA is weerlegd.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *