Unaniem ‘Nee’ tegen bezuinigingsplannen

Ambtenaren massaal naar info-ochtend

SEU-voorzitter Errold Bishop kwam vanochtend steun betuigen aan de vakbonden en hun leden.

SEU-voorzitter Errold Bishop kwam vanochtend steun betuigen aan de vakbonden en hun leden.


WILLEMSTAD — Ambtenaren hebben vanochtend resoluut nee gezegd tegen de overheidsplannen om op hun arbeidsvoorwaarden te bezuinigen. Deze ambtenaren en ook het onderwijzend personeel hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de zeven vakbonden om aanwezig te zijn tijdens een informatieochtend. Sitek-voorzitter Darius Plantijn was duidelijk naar de leden toe: Dit is de laatste keer dat we samenkomen om hierover te vergaderen. De volgende stap is actie.

Advertentie

Om 11 uur voegde minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Etienne van der Horst (Pais) zich met zijn experts bij de vergadering in de overvolle zaal van het New Song-gebouw op Muizenberg.
Hoewel het op prijs werd gesteld dat de minister tekst en uitleg kwam geven, kreeg hij felle reacties van de aanwezigen over zich heen.
De minister hield vol dat het Sociaal Statuut dat in 2010 met de bonden is overeengekomen, niet per definitie inhoudt dat er vijf jaar lang niet aan de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren mag worden getornd.
Hij wees op artikel 12 van het statuut, een hardheidsclausule, waarin staat dat mocht er zich een dusdanige situatie voordoen dat het nodig is om maatregelen te nemen met betrekking tot deze arbeidsvoorwaarden, dan kan de regering hierover in overleg treden met de bonden.
De aanwezige ambtenaren waren duidelijk in hun weerwoord: kom niet aan onze arbeidsvoorwaarden en ga maar maatregelen nemen onder de leden van de Raad van Ministers.

Een zaal vol ontevreden ambtenaren.

Een zaal vol ontevreden ambtenaren.

Leden van het bestuur van vakbond SEU (Aqualectra) waren vanochtend ook aanwezig om steun te betuigen aan de andere vakbonden.
De zeven overheidsbonden STSK, Sitek, STrAF, SAP, NAPB, Curatca en Abvo zien mogelijkheden voor miljoenen aan extra overheidsinkomsten, zonder dat er in de arbeidsvoorwaarden van overheidsdienaren hoeft te worden gesnoeid.
In het document ‘Pais Kòrsou komt over de brug’ presenteerden de overheidsvakbonden eerder al voor 160,7 miljoen gulden aan besparingen.
Maar volgens Van der Horst sluiten de door de overheidsbonden voorgestelde alternatieven om bij de overheid 160 miljoen gulden te besparen, onvoldoende aan bij het realiseren van het noodzakelijke dekkingsplan.
De regering houdt daarom vast aan het ingezette optimalisatietraject, inclusief de noodzakelijke maatregelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.
De voorgestelde maatregelen gaan uit van onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar.
Verder wordt overgestapt van het systeem van eindloon, naar middenloon.
Tevens wil de overheid de duurtetoeslag, de tegemoetkoming voor de gestegen kosten van levensonderhoud, die ook onderdeel is van het pensioen, niet meer indexeren.
In de plannen wordt ook melding gemaakt van afschaffing van de VUT-regeling, die het mogelijk maakt voor personen die tegen hun pensioen aanzitten om eerder met pensioen te gaan.
De overheid heeft ook plannen gepresenteerd voor bevriezing van de indexering van salarissen van overheidspersoneel voor een periode van twee jaar.
Ook de vakantieuitkering en de indexering van loontredes zullen worden gehalveerd.
Vandaag werd in elk geval heel duidelijk dat de doorvoering van deze plannen niet zonder slag of stoot zal gaan.
Naar schatting waren er twee- tot drieduizend mensen die de bijeenkomst onder werktijd bijwoonden.

bron: Amigoe

To Top

actie1: Een zaal vol ontevreden ambtenaren.

actie2: SEU-voorzitter Errold Bishop kwam vanochtend steun betuigen aan de vakbonden en hun leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *