UTS wil 200 werknemers afvloeien

uts-smallWILLEMSTAD — Telecombedrijf UTS is bezig om drastisch op zijn personeelskosten te bezuinigen. Het bedrijf streeft ernaar om zijn personeelsbestand dat nu 600 man bedraagt, met 200 werknemers te verlagen. Volgens UTS-directeur Paul de Geus is dit nodig wil het telecombedrijf een effectief en efficiënt bedrijf zijn. Op dit moment loopt een proces voor vrijwillig ontslag. Als dit niet de beoogde 200 oplevert, dan zal in januari een proces voor gedwongen ontslag worden opgestart.

De Geus stelt dat de inkomsten van UTS niet meer stijgen.
Dit komt volgens hem door een breed scala aan factoren.
Het gaat hierbij om onder meer nieuwe technologieën zoals sms en andere moderne sociale media, de toename van concurrentie op de lokale markt en het uitblijven van economische groei, waardoor de gemiddelde Curaçaoënaar ook minder geld uitgeeft.
Geconfronteerd met deze situatie besloot UTS te gaan bezuinigen.
Volgens De Geus heeft UTS op non staff-uitgaven sinds 2010 al 30 miljoen gulden bespaard.
Hierbij is er fors gesneden in onder meer marketing, sponsoring en consultancy.
Maar ook op het gebied van huur van gebouwen, auto ‘s en het inzetten van aannemers is er volgens De Geus gekort.
Maar deze besparingen bleken niet voldoende om van UTS een ‘efficiënt en effectief bedrijf’ te maken, aldus De Geus.

Feit is dat wij op dit moment onze personeelsuitgaven niet meer kunnen dragen.
Als directie hebben wij ons best gedaan om op allerlei gebieden te bezuinigen.
Dat grens is nu bereikt, wat nu nog rest zijn onze personeelsuitgaven. Op dit moment hebben wij 600 werknemers in dienst. Wij hebben berekend dat wij met 200 personeelsleden minder op een efficiëntere en effectievere manier kunnen werken”, gaf De Geus vanochtend aan.

UTS heeft een tweesporenbeleid opgesteld om haar personeelsbestand te verlagen.
In de eerste fase wordt uitgegaan van vrijwillig ontslag.
In augustus van dit jaar kreeg het personeel een eerste aanbod.
Maar de reacties hierop waren minimaal, geeft De Geus toe.
In een reactie stelt Sitkom-voorzitter Emilio Brunken dat de vakbond na het eerste voorstel van de directie met een eigen voorstel is gekomen.
In het vakbondsvoorstel was er alleen maar sprake van vrijwillig ontslag.
Volgens De Geus was dit aanleiding voor de directie om delen van het voorstel van de vakbond over te nemen.
Deze maand zal UTS het personeel wederom benaderen met een nieuw voorstel voor vrijwillige afvloeiing.
Het streven van UTS is om zoveel mogelijk werknemers op deze manier af te laten vloeien.
Maar als in januari van het volgend jaar de richtlijn van 200 nog niet is bereikt, zal UTS overgaan tot gedwongen ontslagen.
Maar, benadrukt De Geus, dit zal gebeuren in overleg met de vakbond en gepaard gaan met een sociaal plan om al het personeel op te vangen.
Sitkom-voorzitter Brunken adviseert zijn leden om niets te ondertekenen.

“Er is niets uitonderhandeld tussen vakbond en directie. Officieel weten wij van niets. Er kan pas worden ondertekend als er een akkoord is tussen beide partijen.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *