Vaders op vingers getikt

Marije-Vaders

Belangenverstrengeling door advocaat Marije Vaders

Willemstad – Advocaat Marije Vaders is door de Raad van Toezicht op de Advocatuur op de vingers getikt. Zij verdedigde twee verdachten in dezelfde zaak, en heeft daarbij belangenverstrengeling niet voldoende in ogenschouw genomen. Dat staat in de beslissing van de Raad, die vrijdag genomen is.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de zaak aanhangig gemaakt.
Vaders verdedigde zich door te stellen dat er geen tegenstrijdige belangen tussen haar twee cliënten waren, omdat beiden ontkenden met drugshandel te maken te hebben.
De man en vrouw werden ervan verdacht drugs te hebben verhandeld via postpakketten.

,,De Raad is van oordeel dat van een advocaat in strafzaken mag worden verwacht dat deze terughoudend is in het tegelijkertijd behartigen van de belangen van medeverdachten van dezelfde ten laste gelegde feiten. (…) Voorkomen dient te worden dat een verdachte zich, door het delen van een advocaat, (indirect) belemmerd voelt, dan wel, wordt tot het wijzigen van zijn verklaring in vorenbedoelde zin. Een advocaat dient dan ook in hoge mate alert te zijn op mogelijke belangentegenstellingen”

, aldus de Raad.
De vrouw (Hoek), die verdacht werd van drugshandel, gaf aan in opdracht van de andere verdachte (Waterfort) te hebben gehandeld.

,,Verweerster had alstoen dienen te concluderen dat het belangenconflict een juiste behartiging van de belangen van Hoek in gevaar bracht. Het vorenstaande is in hoger beroep ook gebleken. Verweerster had zich derhalve dienen terug te trekken uit de zaak.”

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *