Vakbonden aan overheid: Pak verspilling aan

WILLEMSTAD — De overheid moet meer doen om verspilling tegen te gaan. Dit stelde Marcos Chirinos, voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV), het overlegorgaan van overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF en SAP in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).

Advertentie

Chirinos lanceerde zijn stelling bij de opening van het topoverleg van vakbonden, de Kumbre Sindikal, waar de overheidsvakbonden tot alternatieven komen voor de maatregelen die de overheid op personeelsgebied wil doorvoeren.
De CCvV-voorzitter somde gisteren enkele voorstellen op waarmee de overheid op dit moment bezig is.
Het gaat hierbij om onder meer

  • het reduceren van 418 formatieplaatsen in vijf jaar,
  • voor twee jaar de vakantiepremie verlagen van 6 naar 3 procent,
  • voor twee jaar de indexering afschaffen,
  • afschaffing van de VUT-regeling,
  • het aantal loontreden beperken,
  • het aantal overwerkuren beperken en
  • de aanpassing van de ambtenarenpensioenregeling door onder meer de pensioengerechtigde leeftijd ook voor ambtenaren te verhogen van 60 naar 65 jaar.

Maar volgens Chirinos is het nu zaak dat alle ambtenaren de handen ineen slaan om de overheid erop te wijzen dat nog meer snijden in hun arbeidsvoorwaarden onacceptabel is.
De door hem aangehaalde maatregelen zullen de ambtenaren, maar ook hun gezinsleden hard treffen.
Volgens de CCvVvoorzitter moeten ambtenaren erop gaan wijzen waar er op het eiland sprake is van verspilling en slecht beheer van publieke fondsen.

“Iedereen weet waar er sprake is van verspilling. Wij hebben te maken met gebouwen die verhuurd worden, die leeg staan. Er zijn tal van huurterreinen die in erfpacht moeten worden omgezet. Op het eiland zijn er verschillende terreinen waarover geen enkele vorm van belasting wordt betaald”

, aldus Chirinos gisteren.
Ook maakte hij melding van verschillende ambtenaren die thuiszitten, maar die toch doorbetaald worden.
Verder had hij het ook over tal van consulenten, die zonder aanbesteding door hun politieke vriendjes worden ingezet bij de overheid.
De CCvV-voorzitter stond tijdens zijn toespraak bij de opening van de Kumbre Sindikal stil bij maatregelen die de overheid in de afgelopen maanden heeft genomen.
Hij plaatste in dit verband kritische noten bij de verhoging van de omzetbelasting.

“De ob is verhoogd zonder dat er controle is op de betaling hiervan.
De winstbelasting is verlaagd, met als gevolg minder inkomsten voor de overheid.
Men heeft niet gedurfd om een belasting voor casino’s te introduceren.
Er zijn tal van plannen, maar weerstand van de casinoeigenaren heeft ertoe geleid dat opeenvolgende overheden er niets aan hebben gedaan.”

Chirinos brak verder ook een lans voor de aanpak van illegale praktijken op het eiland.
In dit verband noemde hij de illegale verkoop van nummers en het feit dat de landbouwgronden voor andere bestemmingen worden gebruikt.
Hij sprak zich verder uit tegen maatregelen van de overheid die de ambtenaren zullen raken.

“Dit volk kan extra maatregelen niet meer dragen.De regering dient wetten te implementeren, bestaande regels na te leven en diegenen die moeten betalen, maar het niet doen, hiertoe te dwingen.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *