Vakbonden accepteren overeenkomst cao-loze periode niet

Vakbonden accepteren overeenkomst cao-loze periode niet

Vakbonden accepteren overeenkomst cao-loze periode niet

WILLEMSTAD — De vakbonden die het personeel van water- en elektriciteitsbedrijf Aqualectra vertegenwoordigen, STK, STKo en SEU, zijn niet tevreden met de onderhandelingen over de cao-loze periode bij het bedrijf. Vanmiddag om twee uur hadden de vakbonden een vergadering met de landsbemiddelaar. Dan zouden de knelpunten van de vakbonden op de voorgestelde vaststellingsovereenkomst voor de cao-loze periode worden besproken.

De landsbemiddelaar bemiddelt al meer dan een week in het arbeidsconflict bij Aqualectra, sinds de onderhandelingen in een impasse zijn geraakt.
De cao liep vorig jaar af en werd door de directie opgezegd.
Dit jaar liggen de vakbonden en de directie met elkaar overhoop over door- en nawerking van de oude cao, zolang er nog geen nieuwe is overeengekomen.
De directie zegt dat er geen financiële middelen zijn om de oude cao door te betalen.
Er moet 18 miljoen gulden worden bespaard op personeelskosten om voor dit jaar tot een sluitende begroting te komen.
De bonden gaan hier niet mee akkoord.
Nadat vorige week de vakbonden en de directie een bemiddelingsprotocol hadden ondertekend, zijn de onderhandelingen over de cao-loze periode opgestart met het doel om daarna de gesprekken over een nieuwe cao te voeren.
Gisteren heeft het bureau van de landsbemiddelaar een vaststellingsovereenkomst opgestuurd naar de vakbonden, met daarin afspraken over de cao-loze periode.
De vakbonden hebben echter op- en aanmerkingen bij de overeenkomst en willen deze vooralsnog niet ondertekenen.
SEU-voorzitter Errold Bishop zegt dat de vakbond problemen heeft met de vaststellingsovereenkomst.
Zonder inhoudelijk op deze ‘problemen’ in te gaan, zegt hij dat wat in de overeenkomst staat, niet overeenkomt met wat de afgelopen dagen aan de onderhandelingstafel is besproken. Gisteren heeft SEU een reactie gestuurd naar de landsbemiddelaar.
Ook de vakbond STKo heeft een reactie gestuurd.
Hij zegt ervan onder de indruk te zijn dat de overeenkomst door de directie van Aqualectra is opgesteld.

Ik kan nog niet zeggen wat de gevolgen hiervan zijn”, aldus Bishop.

De vakbond is van plan vrijdag een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om de leden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.
Hierbij sluit Bishop niet uit dat ook de leden problemen hebben met de overeenkomst.
STK-voorzitter Elvis ‘Chika’ Franciska zegt ook niet akkoord te gaan met de formulering van bepaalde punten in de vaststellingsovereenkomst.

De formulering is erg expliciet. Dit geeft zelfs aan dat de vakbond akkoord gaat met bepaalde toezeggingen in de nieuw te onderhandelen cao. Dat is niet zo. We willen een meer algemene formulering van de punten zien”, zegt Franciska.

Als voorbeeld zegt hij dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat STK los van het vakantiegeld en eindejaarsbonus bereid is concessies te doen op andere punten.
Maar Franciska zegt dat STK heeft aangegeven dat voor het opheffen van de prestatiebonus STK wil dat het spaarfonds voor het pensioen wordt verhoogd met 1 procent.

“Maar dat staat weer niet in de overeenkomst.”

Vanmiddag om twee uur zal STK zijn punten naar voren brengen in een vergadering met de landsbemiddelaar.
Over een mogelijke algemene vergadering aanstaande vrijdag zegt Franciska dat dit voor STK onwaarschijnlijk is.

We hebben van de directie begrepen dat de administratieve afhandeling momenteel plaatsvindt om 4 procent vakantiegeld uit te betalen eind deze maand. Daarnaast zitten we nog aan de onderhandelingstafel.”

STK-leden hebben volgens hun oude cao recht op 8,33 procent vakantiegeld.
De Aqualectra-directie heeft aangegeven geen geld te hebben om dit volledig uit te betalen. In maart heeft STK in een brief aangegeven desnoods eenmalig akkoord te kunnen gaan met een uitbetaling van 4 procent.

Bron: Amigoe

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *