Vakbonden beraden zich over alternatieven

topoverleg op 25 en 26 oktober

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden verenigd in de Komishon Aliansa Sindikal (KAS) organiseren op vrijdag en zaterdag 25 en 26 oktober een overleg over de publieke sector in de UNA. Dit topoverleg dat door meer dan 200 ambtenaren zal worden bijgewoond heeft tot doel alternatieven te presenteren voor de plannen van de overheid om op haar personeelskosten te bezuinigen.

Advertentie

De aankondiging van het topoverleg van de ambtenarenvakbonden vond vanochtend plaats tijdens een persconferentie in het Abvo-gebouw in Brievengat. Op de foto (derde van links), Abvo-voorzitter Wendy Calmes met rechts van hem coördinator van het topoverleg Jacques Suriel.

De aankondiging van het topoverleg van de ambtenarenvakbonden vond vanochtend plaats
tijdens een persconferentie in het Abvo-gebouw in Brievengat. Op de foto (derde van links),
Abvo-voorzitter Wendy Calmes met rechts van hem coördinator van het topoverleg Jacques
Suriel.

Het topoverleg van later deze maand wordt gesteund door de overheidsvakbonden:

Abvo (ambtenaren), Napb (politie),

STrAF (douane- en gevangeniswezen),

SAP (ook politie),

Curataca (luchtverkeersleiding), Sitek (onderwijzend personeel) en

STSK (nietonderwijzend personeel).

Coordinator van het gebeuren is Jacques Suriel.

Aanleiding voor zijn actie was de bijeenkomst van eerder dit jaar van de overheidsvakbonden tegen mogelijke plannen van de overheid om in de pensioenregeling van ambtenaren te snijden.
Tijdens deze bijeenkomst, een massale algemene ledenvergadering onder werktijd, werd het voorstel gelanceerd dat ambtenaren zelf alternatieven voor de maatregelen zouden kunnen aandragen.
Suriel probeerde dit initiatief leven in te blazen via de personeelsvereniging van ambtenaren.
Toen dit niet lukte benaderde hij de vakbonden, waarna er een akkoord kon worden bereikt voor de oprichting van de Komishon Aliansa Sindikal (KAS) en het tweedaagse topoverleg van 25 en 26 oktober.
Op vrijdag staat de officiële opening gepland.
Deze gaat vanaf zeven uur ‘s avonds van start in aula van de UNA.

De officiele opening zal worden verricht door premier Ivar Asjes (PS).

Andere sprekers op de avond zijn

  • minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais),
  • Raymond Begina partner van KPMG Advisory Dutch Caribbean,
  • change consultant Gabi da Costa Gomez en
  • Geomaly Martes, directeur van overheidsaccountant Soab.

Het officiële gedeelte van de avond duurt van zeven tot negen uur. Tussen negen en tien staat er een heilsdronk gepland.
Op zaterdag zal er in sessies en werkgroepen stil worden gestaan bij mogelijke alternatieven voor de plannen van de overheid.
Suriel benadrukt dat de alternatieven die besproken zullen worden als uitgangspunt zullen hebben dat er niet aan de secondaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zal worden getornd, maar ze moeten de overheid wel in staat stellen om haar inkomen te verhogen en haar uitgaven te verlagen. Deze tweede dag van het topoverleg gaat om acht uur ‘s ochtends van start en duurt tot vier uur ‘s middags. Aan het eind van de middag zullen de ongeveer 200 aanwezige ambtenaren hun alternatieven in resoluties vastleggen. Deze resoluties zullen volgens Suriel vervolgens naar alle actoren worden gestuurd.

Kom niet aan het Sociaal Statuut’

Abvo-voorzitter Wendy Calmes is en blijft stellig. De overheidsvakbonden zullen niet tolereren dat de overheid aan het Sociaal Statuut komt.
In dit akkoord kwamen overheid en de overheidsvakbonden overeen dat de regering tot medio 2015 niet aan de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel zal komen.
Dit akkoord was in eerste instantie bedoeld om de overgang van ambtenaren van de voormalige entiteiten – het eilandgebied Curaçao en het land Nederlandse Antillen – naar het nieuwe land Curaçao te regelen.
Calmes benadrukt dat de vakbonden van hun leden niet het mandaat hebben gekregen om het over tornen aan het sociaal statuut te gaan hebben.

“Er zijn afspraken gemaakt tussen overheid en vakbonden. Deze afspraken dienen gerespecteerd te worden. Praten is alleen mogelijk binnen de kaders die in het Sociaal Statuut zijn vastgelegd.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *