Vakbonden en regering met elkaar in overleg

Over participatie in toekomst Isla

advocaat-IslaWILLEMSTAD — De regering en de vakbonden PWFC en Apri hebben een mediastilte afgekondigd. Vanmorgen hebben de twee partijen met elkaar om de tafel gezeten.
De bespreking over participatie van de vakbonden in het multidisciplinaire team dat de onderhandelingen over de toekomst van de olieraffinaderij gaat doen, was bij het ter perse gaan van deze krant nog gaande.

Advertentie

De vakbondsleiders op weg naar de bespreking in Fort Amsterdam vanmorgen.

De vakbondsleiders op weg naar de bespreking in Fort Amsterdam vanmorgen.

Volgens de vakbonden is participatie een principepunt waar ze niet van willen afwijken.
De vakbonden hebben oudvakbondsleider en -politicus Errol Cova naar voren geschoven.
In 1985 heeft hij ook de werknemers van de olieraffinaderij vertegenwoordigd tijdens de besprekingen met Shell en PdVSA over de voortgang van de raffinaderij.
De vakbond ziet daarom dan ook niet in dat er nu sprake van belangenverstrengeling kan zijn, zoals de regering doet voorkomen.
Ook vinden de vakbonden het onbegrijpelijk dat de overheid met verschillende strategische partners om de tafel wil zitten in plaats van eerst exclusief met de huidige huurder te onderhandelen.

DE bonden vinden het juist op zijn plaats dat er eerst een onderhandelingstermijn met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij wordt afgesproken voordat de regering op zoek gaat naar andere potentiële partners.
Volgens de vakbonden zullen Chinese en Russische investeerders sowieso eerst de kat uit de boom kijken doordat deze twee landen goede relaties onderhouden met Venezuela en niet in zijn vaarwater willen zitten.
Vanochtend hebben de leden van de vakbonden zich verzameld bij SSK, alvorens de leiders naar Fort Amsterdam zijn gegaan voor het overleg.
Volgens PWFC-voorzitter Angelo Meyer is dit principestandpunt niet door politieke belangen ingegeven.

Tijdens een radio-interview op MAS 99.7 stelde Meyer dat hij al vijftien jaar niet meer stemt en dat hij zeker geen banden heeft met MFK, zoals wordt beweerd.
PS-parlementariër Sherwin Leonora en voorheen Isla-werknemer vindt de eis van de vakbonden voor- barig.

“Het traject dat eerst moet worden bewandeld is politiek van aard”

, zegt Leonora in een persbericht.
Een ultimatum brengt volgens hem de politieke verstandhouding in gevaar.
Loyd Reed, voorzitter van de Surinaamse Staatsoliewerknemersbond, heeft zich vandaag solidair met de actie van de vakbonden verklaard en heeft aangeboden om samen met zijn deskundigen het probleem diepgaand te gaan bestuderen, zodat ook zij hun bijdrage aan deze strijd kunnen leveren. Ook hij vindt dat als het gaat om de toekomst van het bedrijf de actoren waaronder de werknemers, erbij betrokken moeten zijn.
Daar is ook MAN-leider Hensley Koeiman het mee eens.

“Curaçao heeft verschillende internationale verdragen getekend die de participatie van vakbonden erkennen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *