Vakbonden ontevreden over korpsleiding

politie-curacaoWILEMSTAD — Er bestaat onvrede over het beleid binnen het Korps Politie Curaçao.
De voorzitter van politievakbond NAPB, Rolando Abrahams, heeft vorige week per brief geklaagd over het beleid bij de minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais).

De minister is ook in afwachting van een brief van de vakbond SAP over het vermeende slechte beleid.

“Als ik de brief ontvang zal ik de drie vakbonden die het politiepersoneel vertegenwoordigen (NAPB, Abvo en SAP) uitnodigen voor een gesprek”

, aldus Navarro.
Hij verwacht dat de SAP met concrete voorbeelden komt over het ‘slechte beleid’.

Navarro heeft nog niet met korpschef Marlon Wernet gesproken over de situatie.

“Ik moet eerst weten waar ze de korpschef van betichten. Pas dan kan ik met hem hierover in overleg treden.”

De onvrede van de vakbonden gaat onder andere over het personeelsbeleid.

NAPB-voorzitter Abrahams zei vandaag tegenover Radio Z-86 dat hij Wernet verschillende keren heeft uitgenodigd voor een gesprek maar dat deze het niet nodig achtte om te komen opdagen. Abrahams zegt dit ook te snappen omdat de korpschef formeel niet de gesprekspartner is van de vakbond.

“Daarom hebben we ons dus bij Navarro beklaagd. De minister is verantwoordelijk voor het beleid.”

Verder gaf Abrahams aan dat hij contact heeft gehad met de voorzitter van ambtenarenvakbond Abvo, Wendy Calmes, en dat de Abvo dezelfde mening deelt.
Ook Navarro neemt aan dat de Abvo op ongeveer dezelfde lijn zit als de andere twee vakbonden.

Zowel de Abvo als NAPB gaat niet in op het wel of niet moeten vervangen van de korpschef. NAPB zegt dat het aan de minister is om de leiding te vervangen.
De Abvo vindt dat het simpelweg vervangen van een persoon niet de oplossing is.
Er moet een dialoog komen over de problemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *