Van Assendelft van Wijck in België failliet verklaard

 

chris van assendelft van wijck

chris van assendelft van wijck

WILLEMSTAD — Het Belgisch gerecht heeft op 10 oktober, in Antwerpen, de op Curaçao ingeschreven zakenman Christiaan van Assendelft van Wijck en zijn commanditaire vennootschap Vitae Nouveau failliet verklaard. Tijdens de zitting was noch Van Assendelft aanwezig, noch een raadsman van de zakenman. Het faillissement werd door het Openbaar Ministerie in België geëist en door de rechter ingewilligd.
De zakenman kwam zowel op het eiland als in het buitenland herhaaldelijk in beeld na zijn aankondiging in 2011 om een grootse projectontwikkeling met eilandjes voor de Curaçaose kust te willen realiseren, het megaproject Ocean Front Islands Boulevard & Kiki Beach. Hier zou een investering van 1,3 miljard gulden mee gemoeid zijn. Vervolgens bleek dat een ex-zakenrelatie aangifte in Nederland had gedaan tegen Van Assendelft, wegens bedreiging met een vuurwapen, nadat zich verschillende schuldeisers verenigd hadden en ook op Curaçao om faillissementsverklaring van Van Assendelft hadden gevraagd. De rechter willigde dit verzoek niet in omdat de zakenman vervolgens elf van de twaalf schuldeisers, die een aanvraag voor faillietverklaring hadden ingediend, had betaald. In totaal ging het hierbij om 271.200 gulden. Ook liet het Engelse echtpaar Roger en Dawn Bonham executoriaal beslag leggen op de inkomsten van de SPF (Stichting Particulier Fonds) Vita et Pax (van Van Assendelft, red.) uit de beachclub Saint Tropez en de Mercedes 350 SE van de projectontwikkelaar.

De Bonhams gingen tot beslag van de personenwagen over, nadat de rechter op Curaçao medio augustus vorig jaar had geoordeeld dat Vita et Pax het echtpaar een bedrag van 350.000 gulden, inclusief de wettelijke rente vanaf 19 november 2009, verschuldigd was. De zakenman is recentelijk ook herhaaldelijk in de lokale media belicht nadat bleek dat de beachclub Saint Tropez niet over de nodige bouwvergunning beschikt en gedeeltelijk op illegaal, van de kust gewonnen, terrein is gerealiseerd waardoor de huidige exploitant geen horecavergunning kan krijgen. Van Assendelft wist ook de Nederlandse en Belgische media te halen nadat hij voor zijn villa in het Belgische Schilde kampeerde, uit onenigheid met zijn huurders en vervolgens toen een deurwaarder met een legertje politiemensen namens zijn ex-vrouw Tonia de inboedel van de villa kwam ophalen.

De Belgische rechter heeft in de faillissementsverklaring twee zaken samengevoegd waarbij zowel Van Assendelft als de vennootschap Vitae Nouveau in staat van faillissement werd verklaard. De rechter in zijn overweging: “Overwegende dat uit de uiteenzetting van eisende partij (het OM, red.) en de voorgebrachte stukken, dat verwerende partijen opgehouden hebben te betalen en dat hun krediet geschokt is. Overwegende dat dus de nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de rechten van belanghebbenden te vrijwaren.” De rechter stelt tevens dat de schuldvorderingen voor 8 november aanstaande ingediend moeten worden. Van Assendelft geeft in een reactie tegenover Quote vandaag te kennen dat hij ‘van de faillissementsverklaring vanochtend pas had vernomen’ en dat het ‘louter het gevolg is van een complot en lastercampagne van ontevreden relaties’. “Ik wist niet eens dat er een zitting was! En omdat het een verstekuitspraak is, kan ik in verzet gaan. En dat zal ik natuurlijk doen ook. Nog los van het feit dat ik kennelijk, ten onrechte wordt gezien als bestuurder van de commanditaire vennootschap Vitae is er namelijk helemaal geen sprake van dat ik ben opgehouden met betalen.” Van Assendelft licht toe dat hij ‘een paar maanden geleden nog een kleine 45.000 euro heeft gestort’.

Bron: Amigoe

dinsdag, 15 oktober 2013 14:02

Het faillisementsvonnis leest u hier.

Het hele dossier Van Assendelft van Wijck leest u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *