Van der Horst: Voor nieuwe sédula geregistreerde verblijfsvergunning vereist

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) roept personen zonder de Nederlandse nationaliteit, die een nieuwe sédula willen aanvragen, op om een geldige verblijfsvergunning mee te nemen. Deze verblijfsvergunning moet wel bij de afdeling Publieke Zaken/ Kranshi geregistreerd zijn, aldus de minister.

Advertentie

In de praktijk komt het nu vaak voor dat personen met een geldige verblijfsvergunning zich bij Kranshi melden voor een nieuwe sédula.
Maar het probleem hierbij is dat de betrokkene wel over een geldige verblijfsvergunning beschikt, maar dat deze niet bij Kranshi is ingeschreven.
Hierdoor kan men niet in aanmerking komen voor een nieuwe sédula.
Dit kan pas als ook de nieuwe verblijfsvergunning bij Kranshi is geregistreerd.
De minister wijst erop dat in het recente persbericht van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) vermeld is wat men bij zich moet hebben om een nieuwe sédula aan te vragen.
Voor personen zonder de Nederlandse nationaliteit geldt dat zij een geldig paspoort of rijbewijs mee moeten nemen met een geldige verblijfsvergunning die bij Kranshi is geregistreerd.
Personen met de Nederlandse nationaliteit, die niet op Curaçao zijn geboren, moeten een verklaring van ‘niet van toepassing’ of een verklaring ‘van rechtswege toegelaten’ meebrengen. Hierover bestond eerder deze week enige verwarring.
Het personeel van Kranshi hanteerde een richtlijn die ervan uitging dat de verklaring van ‘van rechtswege toegelaten’ niet ouder mocht zijn dan 1991.
Volgens Van der Horst is er een geval geweest van een persoon die met een dergelijke verklaring kwam, die ouder was dan 1991.
Die persoon werd weggestuurd.
Volgens Van der Horst betreft het hier een misverstand en had de persoon nooit weggestuurd mogen worden, omdat nergens en zeker niet in het persbericht dat werd verstuurd door BPD, melding werd gemaakt van het jaar 1991.
Hij bood vanochtend hiervoor zijn verontschuldigingen aan.
Voor jongeren van 12 jaar oud, die voor het eerst een sédula moeten ophalen, geldt dat ze door een ouder of een voogd vergezeld moeten worden.
De ouder of voogd dient een geldig identificatiebewijs bij zich te hebben en het trouw- of gezinsboek.
Personen die hun sédula hebben verloren of waarvan die is gestolen, moeten een geldig paspoort of rijbewijs meebrengen of een verklaring van de politie die niet ouder is dan zes maanden. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud betalen 1 gulden voor een nieuwe sédula.
Personen ouder dan 17 jaar betalen 15 gulden voor een sédula.
Personen die hun identiteitsbewijs hebben verloren of waarvan het is gestolen, dienen een extra bedrag van 10 gulden te betalen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *