VBC: Geen stimulering economie

VBC-PerslogoWillemstad – De regering geeft in tegenstelling tot wat publiekelijk wordt gepropageerd, geen prioriteit aan het stimuleren van duurzame economische groei.

Het enige positieve punt op dit gebied dat in de suppletoire begroting is opgenomen, is het reserveren van 1 miljoen gulden om via een ‘public-private’ samenwerkingsverband de aantrekkelijkheid en activiteiten in de internationale financiële dienstverlenende sector op te voeren.

Dit is het commentaar van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) op de onlangs ingediende suppletoire begroting 2013.
Een punt dat de VBC grote zorgen baart zijn de ontwikkelingen ten aanzien van de basisverzekering ziektekosten (bvz).

,,Uitbreiding van het voorzieningenpakket, gerechtelijke uitspraken dat medisch specialisten recht hebben op een hoger tarief, (nog) geen aanpassing in kring der verzekerden en herstructurering van het stelsel, het handhaven van de garantstelling van de overheid voor alle tekorten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vormen allemaal signalen dat de bvz-premie verder omhoog zal moeten met alle gevolgen van dien voor nieuwe economische activiteiten”

, aldus de vereniging.
Tegenstrijdig vindt de VBC het ook dat in een recent artikel in de media de minister van Financiën het heeft over het laten afvloeien van 800 personen in overheidsdienst in de komende 4 jaar.
Maar, zo stelt de vereniging, uit de meerjarenbegroting blijkt echter dat de post personeelskosten tot en met het jaar 2016 jaarlijks toeneemt van 505 miljoen gulden in 2012 naar 562 miljoen gulden in 2016.

,,Hoe wordt dit gerijmd?
Andere ontwikkelingen die tot het nodige scepticisme op dit punt leiden zijn het in dienst blijven nemen van personeel ondanks het bestaan van een personeelsstop en de sterke weerstand van de bonden die zich telkens beroepen op een sociaal akkoord die geruime tijd geleden is overeengekomen terwijl de (economische) omstandigheden ondertussen sterk zijn veranderd.
Ook bestaat er niet een wet die politieke benoemingen verbiedt waardoor de achterdeur voor in dienst nemen en benoemen van personen in de publieke sector wagenwijd open blijft en afname van het personeelsbestand in deze sector illusoir maakt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *