VBC maakt zich zorgen over begroting 2014

VBC-Perslogo

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) deelt de zorgen van de Raad van Advies (RvA) over de begroting 2014 van Curaçao. Dat laat de VBC weten in de jongste nieuwsbrief.

Advertentie

De zorgen gaan volgens de VBC over de risico’s die deze begroting omvat ten aanzien van

  • het onderwijs,
  • het sociale zekerheidsstelsel,
  • de reparatiewetgeving,
  • kapitaalinvesteringen en exploitatielasten,
  • de bouw van het nieuwe ziekenhuis,
  • het ‘Sona-vraagstuk’,
  • het dividendbeleid bij overheidsbedrijven en
  • de bezuinigingen op personeelslasten.

“Verder is het onduidelijk hoe de begrotingstekorten van de afgelopen jaren gecompenseerd gaan worden.
Conform gemaakte afspraak dient dit uiterlijk in 2015 plaats te vinden”

, aldus de VBC.

“Het is uiteraard een goede zaak dat de regering ernaar streeft om tot een situatie van duurzame gezonde overheidsfinanciën te komen.
Het realiseren van evenwicht op de begroting is hierbij een minimaal vereiste.
Op papier is er inderdaad sprake van dat deze situatie in 2014 gerealiseerd zal worden, maar papier is geduldig.
Immers, de begrotingen van voorgaande jaren vertoonden alle op papier eveneens evenwicht, in werkelijkheid was er echter zowel in 2010, 2011 en 2012 sprake van tekorten.
Hopelijk wordt in 2013 deze trend doorbroken en zullen de dit jaar ingevoerde lastenverzwarende maatregelen leiden tot evenwicht, respectievelijk overschot op de begroting, en continueert deze ontwikkeling zich in de komende jaren.”

De VBC blijft het achterblijven van economische groei een van de grootste risico’s noemen.

“Weliswaar zijn de verwachte economische krimpcijfers ten positieve bijgesteld, maar het is nog niet duidelijk of het vertrouwen voldoende hersteld is zodat private investeerders bereid zijn om op grote schaal economische activiteiten te ontplooien. Vooralsnog wijzen de indicaties dat dit nog onvoldoende het geval is waardoor investeerders nog de kat uit de boom kijken en een afwachtende houding aannemen. Economische groei is echter noodzakelijk om gezonde overheidsfinanciën te kunnen realiseren”

, aldus de VBC.
Naast dat de regering voorwaarden moet scheppen om investeringen, met name op het gebied van export van diensten en goederen, mogelijk te maken, moet ook duidelijk worden gemaakt in hoeverre de besluiten over de LGO-regeling (Landen en Gebieden Overzee) en over het CBI (Caribbean Basin Initiative) hiertoe kunnen bijdragen, ‘en of de voordelen van deze besluiten groter zijn dan bijvoorbeeld de keuze van een UPG-status (Ultraperifere Gebieden).

Het is aan te bevelen dat de regering snel duidelijkheid en de noodzakelijke kennis over deze structuren verstrekt”, zo besluit de VBC.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *