VBC: Niet-flexibele arbeidswetgeving stimuleert werkloosheid

VBC-PerslogoWILLEMSTAD — De inflexibele arbeidsmarkt en arbeidswetgeving en het in bijzonder de ontslagwet vormen een knelpunt voor de ontwikkeling van de economie op het eiland. Dit stelt werkgeversorganisatie VBC. Eerder al had de tripartiete ontslagcommissie, maar ook het sociaal overlegplatform Kolaborativo hierover aan de bel getrokken. Maar volgens de VBC is de situatie nog steeds niet verbeterd.

Advertentie

Voor bedrijven is het van uiterst belang dat in tijden van economische neergang en krimp, zij zich op snelle en effectieve wijze kunnen aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden, aldus de VBC. Op deze manier kunnen zij overleven om zo banen te kunnen behouden.
Maar Curaçaose bedrijven worden geconfronteerd met een inflexibele arbeidsmarkt, terwijl de wetgeving op dit gebied nodig aangepast moet worden.

De VBC wijst erop dat zij niet de eerste die aan de bel trekt over het slecht functioneren van de arbeidsmarktwetgeving.

“De (tripartiete) ontslagcommissie die verzoeken van bedrijven om werknemers te mogen afvloeien evalueert, heeft enkele maanden geleden haar grote bezorgdheid geuit dat zij haar werkzaamheden niet naar behoren kan uitvoeren vanwege het disfunctioneren van het ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw). Er is sprake van traineren/bureaucratie, gebrek aan expertise, onderlinge competentiestrijd tussen medewerkers, kortom een chaos waardoor wettelijke termijnen niet worden nageleefd. Ook de sociale partners in Kolaborativo hebben recent hierover aan de bel getrokken.”

Maar de werkgeversorganisatie constateert dat ondanks de tal van waarschuwingen de situatie niet is verbeterd.

“Het gevolg hiervan is dat zowel werkgevers als werknemers ernstig worden gedupeerd.
Er is thans een punt bereikt waar het doel van deze wet, te weten ontslagbescherming, achterhaald is en wij in een situatie beland zijn waar sprake is dat steeds meer werknemers (onnodig) hun baan kwijtraken.
Immers door werkgevers in het ongewisse te laten en hun de kans te ontnemen om te kunnen reorganiseren en herstructureren worden zij gedwongen om hun activiteiten te staken (faillissement).
Iedereen verliest hierdoor zijn of haar baan.”

Volgens de VBC is de ontslagwet in haar huidige vorm ‘meer dan dan ooit verworden tot een instrument dat werkloosheid stimuleert en vergroot.”

De VBC vindt dit een absurde en onacceptabele situatie.
Het kan volgens de organisatie nooit de bedoeling zijn dat banen verloren gaan door volgens haar al jaren ‘achterhaalde en verouderde arbeidswetgeving’.
De organisatie doet daarom een klemmende beroep op de regering maar met name aan de Soaw-minister om een eind te maken aan deze volgens haar hoogst ongewenste en onverantwoordelijke maatschappelijke ontwikkeling.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *