VBC ontstemd over opstelling ambtenaren

Sociaal Statuut weg of basisverzekering voor iedereen uitstellen

WILLEMSTAD — De VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is ontstemd over de opstelling van de ambtenaren ten opzichte van de ziektekostenverzekering. Dat laat zij weten in een persbericht. De VBC vindt dat ‘in het kader van het algemeen belang’ het Sociaal Statuut moet wijken, of dat de aangekondigde lastenverzwarende maatregelen voor de rest van de gemeenschap worden uitgesteld tot 2016, als het Sociaal Statuut afloopt.

ambtenaren-BZVGisteren tekenden vertegenwoordigers van de overheidsvakbonden en minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Pais) een akkoord waarin staat dat de basisverzekering ziektekosten voorlopig nog niet gaat gelden voor ambtenaren.
De VBC vindt dit een ‘onacceptabele ontwikkeling die indruist tegen iedere vorm van solidariteit en gelijke behandeling’.

“Van gelijke verdeling van de pijn is geen sprake.
Bovendien is dit een schoolvoorbeeld van een flagrante schending van het uitgangspunt ‘de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen’.
Dit riekt naar discriminatie.”

Niet solidair

“Uit mediaberichten blijkt dat ambtenaren niet bereid zijn om te bezuinigen op het onderdeel ziektekostenverzekering, terwijl de rest van de gemeenschap dit wel moet doen, nota bene om de overheidsfinanciën op orde te krijgen zodat onder meer de salarissen en andere lasten voor werknemers in de publieke sector doorbetaald kunnen worden. Is dit het type solidariteit dat de werknemers in de publieke sector voor ogen hebben?”

De VBC vervolgt:

“Het is telkens hetzelfde liedje.
De overheidsfinanciën vertonen grote tekorten waardoor een beroep op de gemeenschap gedaan moet worden om bij te springen.
Dit dient te geschieden in de vorm van betaling van meer belastingen, premies sociale verzekeringen, hogere leges en retributies.
Iedere keer wordt de nadruk gelegd op lastenverzwarende maatregelen en niet of nauwelijks op verlaging van de overheidsuitgaven.
En een van de grootste uitgavenposten voor de overheid betreft personeelslasten.
Volgens de begroting 2013 bedragen de totale lasten 1618 miljoen gulden waarvan 474 miljoen gulden bestemd zal zijn voor beloning personeel, wat overeenkomt met 29,3 procent van de totale lasten.
In de begroting 2013 wordt vermeld dat er dit jaar 3865 personen in dienst zullen zijn.
Dit impliceert een gemiddelde jaarbeloning van 122.639 gulden per persoon.
Voor Curaçaose begrippen is dit een riante beloning.”

De VBC hoopt dat bestuurders en parlementariërs snel een besluit te nemen over het Sociaal Statuut of over het uitstellen van de invoering van de basisverzekering.

“Kennelijk gaat de regering akkoord met de eis van de ambtenaren en bekrachtigt hiermee de tweedeling van de maatschappij.
Heeft een Nationale Dialoog dan nog waarde?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *