VBC: Realistische kijk op Curaçaose economie nodig

VBC-PerslogoWILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) constateert dat de meningen over de Curaçaose economie verdeeld zijn. Minister Stanley Palm (Pais) van Economische Ontwikkeling toont zich positief vanwege de kleinere verwachte economische krimp, anderen zijn van mening dat hij een tikkeltje te optimistisch is. Dat schrijft het bestuur van de VBC in de nieuwsbrief van oktober.

Advertentie

“De visie van de minister is dat de verwachte economische krimp voor dit jaar ten positieve bijgesteld kan worden naar 0,9 procent in plaats van de eerder geraamde 2,2 procent. Weliswaar is er nog steeds sprake van een krimp, maar minder erg. Deze relatieve verbetering van een negatieve situatie vormt voor de minister aanleiding om positief te zijn. Het valt mee en het gaat de goede kant op met de economie. De groei van de export (toerisme en containers met goederen) vormt volgens de minister de hoofdreden van de vermindering van de krimp”

, aldus de VBC, reagerend op cijfers die minister Palm eerder deze maand bekendmaakte.

“Op basis van onder meer de volgende ontwikkelingen en feiten zijn anderen echter van mening dat de minister een tikkeltje te optimistisch is: in de afgelopen vijf jaar was er sprake van een gemiddelde jaarlijkse reële economische groei van 0,5 procent, terwijl voor 2013 en 2014 een krimp wordt verwacht; uit de conjunctuurenquête van het CBS over de eerste helft van dit jaar blijkt dat de afnemende trend van investeringen, omzetten en resultaten in de private sector zich voortzet en verergert; de werkloosheid en het verlies aan arbeidsplaatsen zijn aan het toenemen; het aantal bezoekende toeristen is weliswaar toegenomen maar er zijn tegelijkertijd indicaties dat grote hotels in de gevarenzone dreigen te komen, dan wel dat deze daar al in zijn beland (perikelen Rif Resort, Kurá Hulanda, vertrek Hyatt)”

, vervolgt de nieuwsbrief.
Tevens blijven volgens de VBC investeringen van private investeerders uit.

“Het dispuut over de staat van de Curaçaose economie heeft veel weg van de eeuwige discussie over een voor de helft gevuld glas: is het half vol of half leeg? Afhankelijk van hoe men tegen de economie aankijkt is er sprake van een optimistische dan wel een pessimistische ontwikkeling. Om uit deze impasse te geraken is het wellicht aan te raden om met een realistische blik naar de economie te kijken. Al gauw zal blijken wat wel of niet goed is en waar verbetering aangebracht moet worden.”

Barrières
De VBC noemt een aantal voorbeelden:

“Een gemiddelde jaarlijkse economische groei van 0,5 procent is volgens internationale ‘benchmarks’ laag en niet genoeg om de grote financiële en sociaal-economische vraagstukken effectief op te lossen. Het streven zal dan ook gericht moeten zijn op vergroten van de groei: het bevorderen van investeringen en het weghalen van barrières die deze belemmeren.”

De vereniging vervolgt:

“Langer dan een jaar wachten op een vergunning, deze vervolgens met terugwerkende kracht krijgen, doch trachten om de inherent aan de vergunning behorende voordelen niet te verstrekken (de kwestie Ctex) kan de internationale toets van efficiënt handelen en rechtszekerheid niet doorstaan.”

Ook stipt de VBC aan dat men niet gauw vertrouwen in de economie en de toekomst kan verwachten bij grote regeerinstabiliteit, refererend aan vijf kabinetten in een periode van vier jaar. Ook is er reden voor grote bezorgdheid over de ontwikkelingen binnen het toerisme, ‘nota bene onze grootste groeisector’, waarbij grote hotels met problemen worden geconfronteerd.

“Door realistisch en rationeel naar deze vraagstukken te kijken en dienovereenkomstig met de geëigende maatregelen hiernaar te handelen, kan de discussie over een half vol glas worden vermeden. De economie van Curaçao zal hier baat bij hebben”

, zo besluit de VBC.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *