VBC wil nu belastingverlaging

OB-spel

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vraagt zich af waarom minister van Financiën Jose Jardim de belastingen pas in 2015 wil verlagen en wil dat er nu direct wordt overgegaan tot het verstrekken van deze zogenaamde ‘alivio’ aan burgers en ondernemers. Dat staat in de jongste nieuwsbrief van de VBC.

 

“Om de burgers en ondernemers kennelijk een hart onder de riem te steken heeft de minister van Financiën publiekelijk herhaald dat in 2015 sprake zal zijn van het geven van een ‘alivio’, een verlichting in de vorm van verlagen van de belastingen.
Welke waarde kan de burger en ondernemer hechten aan deze uitspraak?
De VBC gaat ervan uit dat de minister zijn huiswerk goed heeft gedaan en dat het hier niet om een politieke belofte of intentie gaat, maar dat er sprake is van een harde en gegarandeerde toezegging”

, zo meldt de VBC, die al geruime tijd forse kritiek uit op de diverse lastenverhogingen die ingevoerd zijn en nog ingevoerd gaan worden, zoals de verhoging van premies voor ziektekosten en aov en de ob-differentiatie.

In de begroting 2013 en meerjarenbegrotingen van 2014 tot en met 2016 blijkt volgens de VBC dat er inderdaad vanaf 2014 sprake zal zijn van overschotten, en dat op basis hiervan ruimte zal zijn om over te gaan tot het verstrekken van een ‘alivio’.

“Op grond hiervan wordt aangenomen dat de minister een structurele oplossing gevonden heeft voor het fenomeen waarmee de openbare financiën van Curaçao al jaren kampt, te weten het onderschatten van de lasten en het overschatten van de baten.
De vraag welke thans rijst is waarom de minister pas in 2015 wil overgaan tot het geven van een fiscale verlichting en niet eerder.
Gezien de deplorabele staat waarin de economie momenteel verkeert en het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen, pleit de VBC ervoor dat nu reeds overgegaan wordt tot het verstrekken van de alivio.”

Concreet stelt de VBC voor om de tarieven van de inkomsten- en winstbelasting te verlagen en de wetgeving hieromtrent te versimpelen.

“Dit zou de beste manier zijn om het vertrouwen te herstellen en tot duurzame economische groei te komen. Niet wachten op 2015 maar nu reeds overgaan tot aanpassing van de belastingwetgeving!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *