Veel ongeregistreerde kameraccommodaties

Gezamenlijke presentatie MEO, CTB en Chata

WILLEMSTAD — Over het jaar 2012 is een grote verschuiving waargenomen in de gekozen verblijfsaccommodaties van bezoekers aan het eiland. In vergelijking met 2011 is het aantal toeristen dat het afgelopen jaar op een ‘lokaal adres’ verbleef, met 25 procent gestegen.

De belangrijkste conclusie die mede uit de dalende bezettingsgraad van de grote hotels getrokken kan worden is, dat er een groot aantal ongeregistreerde accommodaties of woonadressen met kamerverhuur op het eiland zijn, die onder andere geen bijdrage leveren aan de logeergastenbelasting.
Dit blijkt uit de gezamenlijke toerismepresentatie van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), de Curaçao Tourist Board en Chata.
CTB-directeur Ghatim Kabbara licht toe dat uit de analyse van de immigratiekaarten blijkt dat er een toename is geregistreerd van 34.978 bezoekers die op een ‘lokaal adres’ verbleven (niet te verwarren met familie en vrienden, red.) ofwel 25 procent in het jaar 2012.

Binnen de verblijven in grote hotels valt een afname waar te nemen van 8135 bezoekers ofwel 5 procent.
De kleinere hotels boeken een toename van 17 procent dat zich laat vertalen naar 4415 bezoekers.
Ook de appartementen laten een groei zien van 11 procent meer bezoekers, waarbij 1064 respondenten op de immigratiekaarten aangaven in een appartement op het eiland te zullen verblijven.
Op deze ‘verschuiving’ in de verblijfslocatie werd dieper ingegaan waarbij de reacties van de bezoekers uit de hoofdmarkten werd weergegeven.
Zo blijken Nederlandse bezoekers 24 procent vaker dan in het jaar 2011, te hebben aangegeven op een lokaal adres te zullen verblijven.
Bij de Venezolaanse bezoekers lag dat percentage op een toename van 67, de Verenigde Staten 56, en uit Aruba gaf 20 procent meer aan op een lokaal adres te verblijven

Uit de immigratiekaarten blijkt dat 11.512 Nederlandse bezoekers ofwel 26 procent minder, vorig jaar voor een verblijf in een groot hotel koos.
Uit de Verenigde Staten was dat 21 procent (9266) minder.
Onder de Venezolaanse bezoekers koos 12 procent (3581) meer voor een verblijf in een groter hotel terwijl onder de Arubaanse toeristen een afname van (1058) 14 procent is waargenomen.

Kabbara somt een aantal feiten op:

“Twee van onze top-10 kleine hotels heeft minder bezoekers gehad in 2012.
Van de top-10 grote hotels zijn er zeven die die minder bezoekers hadden.
Dit komt door de verschuiving naar verblijven op lokale adressen.
Dit kan vrienden of familie betekenen, maar ook een willekeurig kamer ‘leverancier’.
Bijna 50 procent van de Nederlandse bezoekers verblijft op een lokaal adres”

, aldus Kabbara. Chata-directeur Lisa Dindial benadrukt het belang van grote hotels:

“Deze bieden werkgelegenheid aan ongeveer 10.000 werknemers, leveren de grootste bijdrage aan de inkomsten van logeergastenbelasting (een gedeelte van deze gelden vloeit middels overheidssubsidie naar het CTB voor promotie van het eiland, red.), de grootste bijdrage aan omzetbelasting en andere indirecte belastingen.
De grote hotels worden als de belangrijke partners gezien voor de groei en ontwikkeling van luchtvaartmaatschappijen (toename airlift) en grote touroperators.”

Dindial verwijst tevens naar een groot aantal ‘illegale accommodaties’ die voor weinig arbeidsverschaffing zorgen en geen bijdrage leveren aan de logeergastenbelasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *