Veel vragen over suppletoire begroting 2014

Begroting 2014 op koers

Veel vragen over suppletoire begroting 2014

WILLEMSTAD — De regering heeft veel uit te leggen over de suppletoire begroting 2014. Dit bleek vanochtend bij de aanvang van de Centrale Commissie van de Staten. De Statenleden constateerden dat veel maatregelen die door de regering werden aangekondigd nog steeds niet zijn geïmplementeerd.

Verder waren er ook vragen over het ontbreken van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) en compensatie voor ouderen in de suppletoire begroting.

De suppletoire begroting is nodig om de 100 procent financiering van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda en de investering van iets meer dan 19 miljoen gulden voor het One Laptop Per Child (OLPC) in de begroting op te nemen.

Verschillende Statenleden merkten op dat de regering veel beleidsmaatregelen aankondigt, maar niet in details ingaat op wat dit nieuwe beleid nu precies inhoudt. Dit is kritiek die al eerder werd geuit door adviesorgaan Raad van Advies (RvA) en het College financieel toezicht (Cft).

PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito drong er in dit verband bij de regering op aan om precies uit te leggen waar het bedrag van 434 miljoen, dat aangewend wordt voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, voor zal worden gebruikt. Ook over het OLPC-project had zij dezelfde vragen. Verder had zij ook kritiek op het voornemen van de regering, zoals aangegeven in de suppletoire begroting, om af te stappen van het leasen van dienstwagens en over te stappen op het kopen hiervan.

Jesus-Leito wilde van de regering weten of er op dit moment al 24 uur per dag een een systeem ‘in place’ is om de wagens te repareren als zich een mankement voordoet.

Fractiegenoot Armin Konket drong er bij de regering op aan opening van zaken te geven over de business case van het nieuwe ziekenhuis.

Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) stelde teleurgesteld te zijn over het ontbreken van het ministerie van Soaw in de begroting. Hij verklaarde dat niet alles in het leven om geld draait en dat er veel meer gedaan moet worden aan de sociale ontwikkeling en de situatie van de zwakkeren in de samenleving. Wilsoe drong er bij de regering op aan om werk te maken van innen van geld, belastinggeld namelijk, dat op straat ligt.

“We hebben toch geld nodig?”, gaf hij aan.

Ook partijgenoot Sherwin Leonora verklaarde teleurgesteld te zijn omdat in de suppletoire begroting ‘de mens’ niet meer terug te vinden was.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang had op haar beurt felle kritiek op het feit dat in de begroting niets wordt gedaan om de positie van gepensioneerden op het eiland verbeteren. Deze groep wordt volgens haar het hardst getroffen door de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz). Zij hekelde het feit dat ouderen al anderhalf jaar door de bvz worden getroffen.

In dit verband verwees zij naar een motie die op 23 januari 2013 door de Staten werd aangenomen, waarin werd gesteld dat ook Statenleden en ministers onder de bvz zouden vallen. Nu al meer dan een jaar later is hiervan in de praktijk nog steeds niets terechtgekomen.

Leeflang plaatste ook haar vraagtekens bij het welslagen van het OLPC-project. Vooral het feit dat in de suppletoire begroting melding wordt gemaakt van het inzetten van jongeren vanaf tien jaar om de tablets/laptops te repareren, werd door haar van de hand gewezen. Dit zou neerkomen op kinderarbeid en tegen lokale en internationale wetten indruisen.

Tijdens zijn interventie wees onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen opdat Curaçao uit de huidige problemen zal geraken. Hij stelde vier maanden te hebben meegeholpen om een serie projecten, goed voor zo’n 55 miljoen gulden, los te maken. Deze projecten liggen al tien maanden vast binnen het overheidsapparaat, constateerde Sulvaran vanochtend.

“Wij hebben op het eiland te maken met een probleem. We hebben altijd iets waarom iets niet kan. We moeten toe gaan werken naar een manier waarop dingen wel kunnen gebeuren. De regering moet het lef hebben om adviezen te overrulen. Zonder het overrulen van de regering zou het Renaissance-project er nooit zijn gekomen.”

Ook op de eigen verantwoordelijkheid van ambtenaren, vakbonden en werknemers van nutsbedrijf Aqualectra werd vanochtend door Sulvaran gewezen.

“Als iedereen op zijn strepen blijft staan, zullen wij er niet uitkomen. Wij moeten met ons allen voor een periode van twee jaar gaan inleveren, zodat we verder kunnen met dit eiland.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *