Verder overleg over pensioenen ambtenaren

vakbonden10032014

Verder overleg over pensioenen ambtenaren

WILLEMSTAD — De regering en overheidsvakbonden praten deze week verder over een nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren. Dit bevestigt NAPB-voorzitter Ronaldo Abraham. Het is de verwachting dat bonden en overheid op korte termijn de zes convenanten zullen ondertekenen die de partijen met elkaar hebben uitonderhandeld.

Abraham wilde vanochtend niet ingaan op de datum van de ondertekening, maar gaf wel aan dat bonden en overheid wel een datum hebben geprikt. De verwachting is dan ook dat de ondertekening op korte termijn zal plaatsvinden. De ondertekening zal gebeuren door vertegenwoordigers van de vakbonden NAPB (politie), STrAF (doaune- en belastingwezen) en SAP (politie en justitieel systeem).

De vierde en laatste vakbond die door de regering is erkend en zitting heeft in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), de Abvo, heeft al laten weten dat zij de convenanten niet zal ondertekenen, nadat haar leden zich tegen de inhoud van de convenanten hebben gekeerd.

Het CGOA, het overlegplatform van overheid en bonden van overheidspersoneel, kwam gisteren bijeen om te praten over onder meer het voorstel van een nieuwe pensioenregeling. De partijen hebben afgesproken dat zij morgen en donderdag het gesprek zullen voortzetten.

In een toelichting wijst Abvo-voorzitter Wendy Calmes er vanochtend op dat het hierbij niet alleen maar om een complex onderwerp gaat, maar dat die ook vergaande blijvende gevolgen heeft voor alle betrokkenen en dat er tevens verschillende voorstellen en zienswijzen van bonden, de regering en pensioenfonds APC nu besproken worden.

Op tafel liggen op dit moment voorstellen ten aanzien van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar. Terwijl de overheid ook wil overstappen op een andere berekening voor het ambtenarenpensioen die uitgaat van het middenloon, en niet meer van het eindloon.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *