Verdrag met FAA ondertekend

Luchtvaartveiligheid Dutch Caribbean gewaarborgd

faaWillemstad – Er is na jarenlange onderhandelingen een verdrag tot stand gekomen tussen de luchtvaartautoriteiten van de verschillende delen van het Koninkrijk der Nederlanden en de luchtvaartautoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika (de FAA). Hiervan zijn de Curaçaose Staten onlangs op de hoogte gesteld in een schrijven door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA).

Advertentie

,,Met de voorlopige toepassing van het verdrag wordt bewerkstelligd dat de luchtvaartveiligheid gewaarborgd kan blijven en dat daarmee het Koninkrijk kan voldoen aan de normen van de luchtvaartveiligheid die de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO stelt”

, aldus de toelichting van Timmermans.
ICAO staat voor International Civil Aviation Organization, terwijl de Amerikaanse FAA de Federal Aviation Administration is.
Het verdrag heeft tot doel technische samenwerking tussen enerzijds Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland en anderzijds de Verenigde Staten van Amerika mogelijk te maken op het gebied van het waarborgen en bevorderen van de veiligheid in de internationale burgerluchtvaart.

,,De samenwerking heeft onder meer betrekking op uitwisseling van informatie, het aanbieden en ontvangen van technische assistentie, uitvoeren van technische inspecties, het kalibreren van radionavigatieen radarapparatuur, het leveren van luchtverkeersdiensten, het installeren en onderhouden van faciliteiten en voorzieningen noodzakelijk voor het leveren van luchtverkeersdiensten en de opleiding van luchtvaartveiligheidspersoneel”

, zo staat in een toelichtende nota van bewindsman Timmermans. Er kunnen nu uitvoeringsovereenkomsten getekend worden tussen de FAA en de betrokken luchtvaartautoriteiten en met de betrokken luchtverkeersdienstverleners, te weten voor Curaçao en Bonaire de op Curaçao gevestigde Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP). Het gaat hier om privaatrechtelijke uitvoeringsovereenkomsten waarbij er samengewerkt kan worden bij concrete onderwerpen, zo wordt nader uitgelegd.
Het verdrag kwam overigens tot stand op verzoek van de Verenigde Staten (VS).
Eerder vond er samenwerking plaats op basis van internationale beleidsafspraken, maar op grond van de Amerikaanse wetgeving moeten dergelijke internationale beleidsafspraken worden vervangen door verdragen.

,,Om die reden wensten de VS te komen tot het onderhavige verdrag, dat dient ter vervanging van de eerdere internationale beleidsafspraken die voor de Nederlandse Antillen golden vanaf 1991 en voor Aruba vanaf 1996”

, aldus de toelichting. Omdat de luchtvaartautoriteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een zelfstandige rol hebben in en toezicht houden op de veiligheid in de burgerluchtvaart in hun landen, krijgen zij ook de bevoegdheid uitvoering te geven aan het verdrag.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *