Verenig CTB en Chata’

Toeristensector zoekt naar nieuw samenwerkingsmodel

Stanley PalmWillemstad – Curaçao Tourist Board (CTB) en Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) hebben binnenkort een gesprek met minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling over een mogelijke samenvoeging van de twee instanties.

 

Advertentie

In het kader van betere samenwerking binnen de toeristische sector wordt bekeken of het samenvoegen tot één nieuw orgaan een verbetering zou kunnen zijn.

,,Dan krijg je in het bestuur drie publieke leden en drie private leden met een gezamenlijke voorzitter. Dat zou eigenlijk niet zo heel moeilijk moeten zijn”

, zegt Liza Dindial, ceo van Chata tegenover deze krant.
Op Aruba is dit gebeurd, waaruit de huidige verzelfstandigde Aruba Tourism Authority (ATA) is ontstaan.

,,Dit is een van de manieren waarop het zou kunnen, maar er is nog geen concreet plan en geen concrete datum. We hebben een paar maanden geleden een zogeheten alignment-sessie gehad, waarbij dit model wel aan bod is gekomen.”

Binnen de private vereniging Chata is men voorstander van een dergelijk model, aldus Dindial, die het voorstel met het bestuur van Chata heeft besproken.

,,Dan heb je efficiëntie die daar uit kan komen. In het verleden zijn er wel belemmeringen geweest; twee aparte organisaties met twee aparte belangen, maar in deze tijd van economische recessie moet het duidelijk zijn dat we alleen maar moeten samenwerken”

, aldus Dindial.
Ook touroperators en luchtvaartmaatschappijen doen mee aan de alignment- sessies.
In de bijeenkomsten die tot nu toe zijn gehouden, is voor het eerst afgesproken dat de private sector invloed mag hebben op de begroting 2014 van CTB. Dit is gebeurd op initiatief van CTB, laat waarnemend directeur Hugo Clarinda van deze overheidsinstelling desgevraagd weten.

,,In zekere zin werken wij voor de private sector. Wij hebben zelf geen kamers, geen vliegtuigstoelen, wij promoten.
Dit moet dan ook samen worden afgestemd.”

Dindial is blij dat de private sector de kans heeft gehad zijn wensen bekend te maken.

,,Niet alles wat de Chata-leden wilden of als mogelijkheid zagen is gerealiseerd, maar het is een eerste stap.”

Over de mogelijke samenvoeging van CTB en Chata geeft Clarinda aan dat er verschillende gesprekken zijn, waaronder het onderhoud met minister Palm waarvoor nog geen concrete datum is gepland.

,,Hoe de nieuwe structuur uiteindelijk moet worden, daar kan ik niets over zeggen. Verandering van structuur en samenvoeging, daar moet op politiek vlak over worden beslist.”

Palm laat desgevraagd weten dat de alignmentsessies in maart zijn begonnen en dat er aan wordt gewerkt om als één orgaan naar buiten te treden om Curaçao te promoten.
Van een concrete samenvoeging van CTB en Chata is de bewindsman nog niet op de hoogte, zo reageert Palm.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *