Vergoeding bij ontslag aanpassen

VBC: Riante afvloeiingsregeling staat herstructurering in de weg

VBC-PerslogoWillemstad – Een riante afvloeiingsregeling zoals nu bij telecombedrijf UTS wordt gebruikt, staat de herstructurering van een bedrijf in de weg. Die mening is de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) toegedaan.

Advertentie

In een snel veranderende markt ontkomen bedrijven er niet aan om tijdig herstructureringen door te voeren, stelt de VBC.

,,Dat dit proces soms gepaard kan gaan met gedwongen ontslagen is uiterst vervelend en pijnlijk, echter niet wereldvreemd.”

Er zijn verschillende regelingen om tegemoet te komen aan de ontslagen werknemers, somt de VBC op.

,,Op Curaçao kennen wij de cessantia en cao-afspraken. Echter ook de in Nederland ontstane en ontwikkelde kantonrechtersformule wordt hier te lande steeds meer toegepast en lijkt langzamerhand standaard te zijn geworden.”

Daarvan is de VBC echter geen voorstander, omdat deze formule tot ‘exorbitante kosten’ voor bedrijven zou zorgen, waardoor een normale herstructurering haast onmogelijk wordt.

,,Volgens berichtgeving uit de media gaat UTS uit van een uitkeringsperiode van 24 -30 maanden en kost de afvloeiingsregeling in totaal 48 miljoen gulden. waarbij 200 personen betrokken zijn. Dit impliceert een beloning van gemiddeld 8.000 gulden per maand waarbij dan uitgegaan wordt van een neutrale correctiefactor.”

De VBC stelt nu de vraag waarom bij het vaststellen van de hoogte van de uitkeringsperiode een maand als rekeneenheid wordt gebruikt in plaats van een week, zoals de cessantiawetgeving voorschrijft.

,,Zou het niet beter zijn dat het gerecht zich zou houden aan lokale wetgeving in plaats van overnemen en toepassen van jurisprudentie uit Nederland? Met betrekking tot de hoogte van de beloning blijkt hoe belangrijk is dat deze in lijn is met de arbeidsproductiviteit. De vraag is of dit bij UTS het geval is. Niet aan de indruk kan worden ontkomen dat vanwege een politiek populistische in plaats van een efficiënt bedrijfseconomisch verantwoorde benadering, de beloningsstructuur bij dit bedrijf volledig is scheefgetrokken.”

De prijs die UTS nu moet betalen voor deze onzakelijke benadering is heel erg hoog, aldus de vereniging.

,,Als de ruimte om noodzakelijk herstructureringen door te voeren niet wordt verstrekt om te kunnen overleven, dan rest niet veel meer dan de weg te volgen van toepassen van de ‘cold turkeymethode’ ofwel faillissement. Voor geen enkele partij is dit een aantrekkelijk alternatief.”

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *