Verhitte gemoederen in debat over aanwijzing St. Maarten

Charles Cooper-1 | Foto Dick Drayer

MAN-Statenlid Charles Cooper: We moeten Nederlanders kwaadschiks tot de orde roepen.

WILLEMSTAD — Nos tin ku para Makambanan na mal òrdu. We moeten Nederlanders kwaadschiks tot de orde roepen. Dit bracht MAN-Statenlid Charles Cooper vanochtend naar voren tijdens het debat van de Staten over de aanwijzing van de Rijksministerraad aan de gouverneur van St. Maarten.

De aanwijzing houdt in dat een nieuw kabinet voor St. Maarten niet kan worden ingezworen voordat de kandidaat-ministers een grondiger screening hebben ondergaan. Voor de aanwijzing maakte de Rijksministerraad gebruik van het Reglement van de Gouverneur, waardoor St. Maarten niet in beroep kan gaan tegen het besluit.

Vanochtend leidde de actie van de Rijksministerraad tot felle kritiek op de handelwijze van de Nederlandse regering. Cooper verklaarde zeer boos te zijn over de hele gang van zaken, waarbij de Nederlandse regering op fundamentele rechten van het volk van St. Maarten had getrapt. De Nederlandse premier Mark Rutte denkt dat hij hier de dienst mag uitmaken, constateerde Cooper. Het MAN-lid stelde dat mocht hij ooit in dezelfde positie verkeren als St. Maarten nu, er ‘bloed zal vloeien in dit land’.

PS-Statenlid Elmer ‘Kadé’ Wilsoe benadrukte in zijn interventie dat wat er nu speelt, niets te maken heeft met een gevecht om St. Maarten over te nemen, maar met het volgen van de correcte procedure. Hij wees er telkens op dat Nederland in de afgelopen periode steevast gebruikmaakt van het Reglement van de Gouverneur, om instructies aan de gouverneur te geven om zich met interne zaken op de eilanden in het Caribisch gebied te bemoeien.

Verwijzend naar de aanwijzing voor St. Maarten stelde Wilsoe dat de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties experts beschikbaar zal stellen om de screening op St. Maarten uit te voeren. Dus Nederland gaat bepalen wie minister en premier op St. Maarten gaan worden, aldus Wilsoe.

Hij kondigde ook een motie aan en stelde dat de Staatsregeling moet worden aangepast, zodat de gouverneur, net als de koning in Nederland, alleen een ceremoniële functie krijgt. Bij het ter perse gaan van deze krant was de motie nog niet gepresenteerd.

MFK-leider Gerrit Schotte wees op het feit dat Nederland geen strengere screeningswet heeft zoals deze op Curaçao van kracht is. Hij benadrukte dat de Staten een standpunt moeten innemen tegen Nederland en dat partijen op Curaçao nu moeten aangeven of ze voor Curaçao of voor Nederland zijn.

Zita Jesus-Leito (PAR) waarschuwde voor wapengekletter. Zij wees erop dat heethoofden in Nederland, maar ook op Curaçao met dingen bezig zijn waar het volk geen voorstander van is. Het Statenlid wees verder op het belang dat iedereen in het Koninkrijk zijn of haar eigen verantwoordelijkheid draagt en dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

PNP’er Humphrey Davelaar stelde dat veel kwaad voorkomen had kunnen worden, als Curaçao in de Rijksministerraad een veto had weten te bedingen op beslissingen van de Rijksministerraad die op Curaçao van toepassing zijn.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang constateerde dat de aanwijzingen van de Rijksministerraad telkens wel door de gouverneurs van de betrokken eilanden geïmplementeerd worden. Hoe zou dit komen, vroeg zij zich af.

“Zij kunnen ook nadenken en hebben tal van adviseurs. Dan moet er toch iets aan aan de hand zijn.”

Leeflang gaf wel aan dat Nederland in deze zaak geen schoonheidsprijs verdiend had.

De vergadering van vanochtend was aangevraagd door alle fracties van de Staten met uitzondering van die van Pais en onafhankelijk Statenlid Leeflang. Het voorstel was ondertekend door de MAN, PS, PNP, PAR en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Verhitte gemoederen in debat over aanwijzing St. Maarten

  1. Degenen die het meest te verbergen hebben, schreeuwen het hardst, Cooper heeft zich al gemeld.

  2. Tja ze zien de bui al hangen op Curaçao.

    Nog even wachten en de (aanstaande) bestuurders op Curaçao en (mogelijk) Aruba worden ook door Nederland onder de loep genomen.

    Het zal voor Aruba iets gemakkelijker worden met haar CDA vriendjes, dat wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *