Verkiezings campagne

 De verkiezings campagne’s zijn losgebarsten en de vraag is welke informatie komt af op de kiezer, maar veel belangrijker is welke informatie is belangrijk voor de kiezer? Wat zijn onze huidige problemen en hoe ga je die aanpakken? Er is op dit moment niemand nieuw in de politiek, dus zijn ze allemaal debet aan onze problematiek. De kiezer wil in de eerste plaats brood op de plank, dus werk voor diegene die kan werken. Verder integere politici die het land goed kunnen besturen. De kiezer kiest volksvertegenwoordigers. Vraag is dan ook aan deze toekomstige statenleden wie zijn de voor te dragen integere ministers? Er is op dit moment geen goede screening voor de ministers. Minister President Schotte heeft aan de staten in zijn rede genaamd “Een jaar later , Politiek en rechtstaat in Curaçao” beloofd op 11 oktober 2011 de indiening op korte termijn van een ontwerp landsverordening waarin de screening van kandidaat ministers is geregeld en vastgelegd. De vraag is dan ook aan onze demissionaire MP hoe staat het met deze landsverordening? In zijn rede heeft hij uitvoerig uitgelegd wat er allemaal fout is aan de huidige regeling. De kiezer vraagt zich dan ook af welke huidige ministers die wel door de oude screening zijn gekomen niet meer door de nieuwe screening komen? Bijvoorbeeld bij welk strafblad of bij welke belastingschuld kom je er niet door? Ik heb  begrepen dat dit ontwerp twee weken geleden met veel commentaar terug gestuurd is door de Raad van Advies naar de regering! Volgende probleem is de aanwijzing van Nederland, vraag aan iedere politieke partij hoe gaan jullie dit aanpakken? Vraag aan de politieke partijen die onafhankelijkheid nastreven, wees daar eens duidelijk in, op welke termijn en wanneer zou je daarover een referendum willen houden? Corruptie, hoe gaan jullie dit dicht timmeren? Hoe kijkt de partij aan tegen het oplossen van Criminaliteit ? Verbeteren van Onderwijs? De bedoeling was de overheids nv’s op afstand te houden van de politiek. Praktijk is echter dat de politiek de commissarissen benoemd en deze ontslaan willekeurig de directeuren. Hoe denkt de politieke partij dit hiaat op te lossen en de commissarissen laten functioneren zoals het in de statuten bedoeld is? Welke partij zorgt voor een betere bescherming van de directie? Als dit allemaal is opgelost en als er dan nog geld over is mag je aan andere dingen denken. Welke politieke partij geeft openbaarheid aan het verkiezingsbudget? Ik hoor nu al bedragen van 2 miljoen gulden! Wie stopt dit soort bedragen in de campagekas? De desbetreffende landsverordening politieke partijen is een wasseneus. Welke partij denkt aan de veiligheid van de mensen die op de openbare weg de vlaggen aan lantaarnpalen ophangen, daar waar dit levensgevaarlijk is? Leren we niet vanuit het verleden? Ik zie nu al pagina grootte advertentie’s op basis waarvan ik daar zeker geen stem op zal uitbrengen. Ik wil wel niveau zien en vertel me waar het over gaat! Wij willen stemmen op integere politici die dit jonge land 4 jaar lang democratisch kunnen besturen.
 
Henk Pasman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *