Verkiezings- of smaadcampagne?

Is een verkiezingscampagne op Curaçao verworden tot een laag-bij-de-grondse persoonlijke smaadcampagne?
Zijn dit de middelen die de huidige coalitie bezigt om haar ex-coalitiegenoten in een kwaad daglicht te plaatsen en zo de bevolking van Curaçao wil inspireren om vooral te stemmen op partijen van de huidige coalitie?
Volgens mij gaat een verkiezingscampagne om een programma, een visie van een politieke partij waarmee zij aangeeft wat de issues zijn voor de komende regeerperiode.
Een visie waarmee de kiezers al of niet mee kunnen instemmen.

Vanwaar al deze vragen?
Ik heb met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van de posters waarop Eugene Cleopa (ex-MAN) en Dean Rozier (ex-MFK) worden afgeschilderd als verraders.
Mensen, waar is jullie waardigheid? Dignidat.
Dit is niet het Curaçao waar ik, nu inmiddels meer dan 30 jaar geleden, kwam wonen. Naar aanleiding van deze poster, gevoegd bij de insinuaties van omkoperij van de beide politici, zou ik willen zeggen tegen degene die hiervoor verantwoordelijk is: ,,Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.”
Op deze manier ga je niet om met je ex-coalitiegenoten, met je voormalige medestanders. We hebben allemaal de vrijheid om keuzes te maken.
Deze poster, tastbare getuigenis van een kleinzielige geest, is een ‘bloody shame’.
Nee, ik vloek niet, het is gewoon grof schandalig.

W.L. Tanasale,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *