Verlies UTS 16 miljoen

uts-smallWillemstad – Als de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen bij telecombedrijf UTS niet doorgevoerd worden, zal UTS op korte tot middenlange termijn verlieslijdend worden. Dat blijkt uit de eindejaarsprognose van 2013, zo schrijft ceo Paul de Geus van UTS in een brief aan de Raad van Commissarissen.

De brief, daterend van 24 oktober, is in het bezit van deze krant.
In een overzicht, dat onderdeel uitmaakt van de brief, staat dat de totale omzet van UTS tot en met het tweede kwartaal van 2013 met 16 miljoen gulden is afgenomen sinds 2010.
Waar destijds nog 312.507 miljoen gulden werd behaald, was de omzet in het tweede kwartaal van 2013 nog maar 296.484 gulden.

,,De door het UTS management ingediende YEE (Year-End Estimate) 2013 en het budget 2014 tonen aan dat indien niets wordt gedaan op het gebied van verlaging van de personeelskosten, dat ingaande 2013 UTS verlieslijdend zal worden en op de korte tot middenlange termijn niet zal kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen, investeringsverplichtingen en ook haar concessieverplichtingen.”

Voor de vrijwillige afvloeiing, waarvan de termijn nu is verlengd naar 16 december, vraagt De Geus in zijn brief aan de Raad van Commissarissen om akkoord te gaan met een budget van 50 miljoen gulden die de vrijwillige afvloeiing zal bedragen.
Inmiddels wordt over 48 miljoen gulden gerept.
In de brief stelt De Geus duidelijk dat het aan de ceo zelf is om uiteindelijk te beslissen wie er voor afvloeiing in aanmerking komt.

,,Dit om te voorkomen dat goed presterende medewerkers ook weggaan.”

Hoeveel van de 200 beoogde medewerkers die vrijwillig zullen vertrekken is behaald, is vooralsnog niet duidelijk.
Indien de 200 niet worden bereikt, zal in januari over worden gegaan tot gedwongen ontslag, schrijft De Geus in de brief.
Uit de cijfers blijkt dat er al een afname was van de personeelskosten in het tweede kwartaal van 2013 van 1,254 miljoen gulden in vergelijking met 2010.
Opvallend echter zijn de stijgende personeelskosten in 2012.
Waar de personeelskosten in 2010 nog 97,6 miljoen waren, daalden ze in 2011 naar 88,8 miljoen. In 2012 nam deze kostenpost echter toe naar 104,2 miljoen gulden.
In 2013 werd dit weer enigszins teruggedrongen tot 96,4 miljoen.
Wat wel structureel is teruggedrongen sinds 2010 zijn de overige operationele kosten, die van 134,7 miljoen in 2010 daalden naar 106 miljoen in het tweede kwartaal van 2013.

,,Het UTS-management heeft sindsdien veel inspanningen gedaan om de niet aan het personeel gebonden kosten te verlagen, en is thans van mening dat een verdere verlaging niet mogelijk is in de huidige constellatie en grootte van UTS”, zo stelt De Geus in de brief.

Wel stelt de ceo dat de eindejaarsgratificatie mogelijk niet in december zal worden uitbetaald, maar na 31 mei als de jaarrekening van 2013 definitief is vastgesteld.
De directie onderzoekt deze mogelijkheid momenteel.

,,Het is de bedoeling dat indien de jaarrekening toch positief uitvalt, naderhand de uitbetaling van de eindejaarsgratificatie – al dan niet volledig, afhankelijk van het resultaat – aan het personeel wordt uitbetaald.”

De directie van UTS is voornemens om de uitbetaling van eindejaarsgratificatie blijvend te koppelen aan zowel de individuele als bedrijfsresultaten, en deze jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uit te betalen.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *