Verplichte reserve in mei niet verhoogd

goudpotWILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in mei haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste instrument, bleef echter onveranderd op 15,75. Dat meldt de CBCS bij haar jongste Verkorte Balans.

Het percentage van de verplichte reserve beoogt de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden.
Ondanks het gelijke percentage namen de verplichte reserves van de commerciële banken toe (13,2 miljoen gulden) als gevolg van een stijging in de grondslag op basis waarvan die worden berekend.
Bovendien heeft de CBCS Certificates of Deposit (CD’s) geveild om de liquiditeit in de geldmarkt te verminderen.
In tegenstelling tot april, toen de banken niet hadden inschreven op de CD-veiling, werd in mei 27 miljoen gulden geveild.
Hierdoor nam het bedrag aan uitstaande CD’s toe met 27 miljoen gulden.

Geldhoeveelheid
De basisgeldhoeveelheid, dat is de som van bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS, daalde met 27,9 miljoen gulden.
Dit als gevolg van een afname van deze rekening-courant tegoeden met 16,4 miljoen gulden en van de bankbiljetten en munten in omloop met 11,5 miljoen gulden.
De daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken was het gevolg van, onder andere, de verhoging van de verplichte reserves en de aankoop van CD’s.
Bovendien hebben de commerciële banken effecten die de CBCS in portefeuille had, gekocht. Dit laatste verklaart de daling met 10,3 miljoen gulden in de post ‘Effecten en verstrekte leningen’ aan de activazijde van de balans.
De daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken werd enigszins teniet gedaan door de netto verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de CBCS.
Dit kwam tot uitdrukking in de toename van de post ‘Deviezen’ (23,6 miljoen gulden) aan de activazijde van de balans.

Ten slotte is de post ‘Goud’ aan de activazijde van de balans met 56,1 miljoen gulden gedaald als gevolg van een lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind april dit jaar.
De afname van de post ‘Kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans is gerelateerd aan de daling van de marktwaarde van goud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *