Vertrouwen ex-RvT Sehos in HNO

Chaclin en Romero blikken terug en vooruit

Norbert Chaclin

Norbert Chaclin

Willemstad – Met het volste vertrouwen zien de net afgetreden voorzitter en penningmeester van de Raad van Toezicht (RvT) van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), Norbert Chaclin en Alberto ‘Chos’ Romero, de bouw van het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO) tegemoet.

Advertentie

 ,,Voor mij was het een voorwaarde dat het Sehos niet failliet zou gaan en dat er een nieuw ziekenhuis zou komen”

, aldus Chaclin, eerder vervent voorstander van de incrementele bouw, die de manier waarop de huidige regering de ziekenhuiskwestie heeft aangepakt toejuicht.

,,Er is samengewerkt, mensen zijn bij elkaar gebracht, de pijnpunten aangepakt en samen is er tot een oplossing gekomen”, aldus Chaclin.

Romero vindt het tekenend dat drie politici van verschillende partijen bij de eerste steenlegging deze week naast elkaar stonden: Ben Whiteman (PS), Jacinta Scoop- Constancia (MFK) en Humphrey Davelaar (PNP). Alle drie belast (geweest) met de gezondheidsportefeuille. Romero spreekt dan ook de hoop uit, dat het niet meer zover komt dat om politieke redenen de plannen voor een nieuw ziekenhuis worden stopgezet.
Het tweetal heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe bestuursleden van het Sehos samen met het nog zittende bestuur de ontwikkelingen goed kunnen overnemen.
In de persoon van de nieuwe voorzitter Eric van der Hoeven die dicht bij het bisdom staat, wordt een goede kandidaat gezien.
De andere leden van de RvT zijn Linda Douglas, Kenneth Mercelina, Humphrey Gouverneur en Stephen Capella.
De laatste wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe penningmeester.
De andere profielen van de RvT zijn nog niet ingevuld.
Een persoon die past binnen het profiel van ‘zorg’ moet nog aangesteld worden.
Om die reden blijft oud RvT-lid Shirley Martis-Treurniet nog zes maanden als adviseur aan.

In acht jaar succes geboekt
De twee oud-bestuursleden kijken terug op een succesvolle periode van acht jaar.
De zaken moesten bij hun aanstelling in 2005 op orde gesteld worden.
Belangrijkste punten: de communicatie vanuit het bestuur met de medisch specialisten en de vakbonden en het verlagen van de kosten.
Het oude bestuur moest afgezet worden en er is gewerkt aan een nieuw RvT-model.

,,Pijnlijke besluiten die toen genomen zijn. Het gaat toch om mensen die soms al jarenlang in de bestuursstoel zaten. Het werd ons niet in dank afgenomen”, aldus Romero.

De bezuinigingen waren ook noodzakelijk.
Jarenlang draaide het Sehos verliezen van tussen de 3 en 6 miljoen gulden.

Chaclin: ,,Vanaf 2010 is het resultaat positief.”

Om dit te bereiken is flink gekort in de personeelslasten. Op basis van een benchmark met Nederlandse ziekenhuizen is besloten dat ieder die met pensioen gaat niet meer vervangen wordt.

,,Er wordt nu geklaagd dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit. Naar die roep moet de nieuwe RvT luisteren en serieus nemen”, zo voegt Romero er wel aan toe.

Een andere belangrijke kostenpost was de uitbesteding van schoonmaak en de huishoudelijke dienst.

Chaclin: ,,Door dit zelf ter hand te nemen, zijn ook heel wat kosten bespaard.”

Verder is er 3 miljoen gulden bezuinigd door het opschonen van de zogenoemde ‘foutenlijst’ bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Dit is een lijst van gedeclareerde kosten die de SVB weigert te betalen omdat er fouten staan op de factuur, zoals teveel verrichtingen die zijn gepleegd, bijvoorbeeld drie foto’s in plaats van één.

,,De foutenlijst bedroeg eerder zes miljoen gulden, en is nu gehalveerd”, aldus Chaclin.

Ook de kosten voor onverzekerden en illegalen en patiënten zonder PP-kaart vallen hieronder.

Kader

Hogere inkomsten

En er staan nu ook activiteiten op stapel die de inkomsten zullen verhogen, zo wordt uitgelegd. De nieuwe radiologiebunker zal mogelijk in januari in gebruik worden genomen. Met de geïnstalleerde nieuwe en meer geavanceerde apparatuur hoopt het Sehos meer geld te verdienen. Ook de nieuwe mogelijkheden voor hartkatheterisatie in het zogenoemde cathlab, voorkomt vele medische uitzendingen die nog plaatsvinden. De kosten daarvan bedragen nu volgens Romero 23 miljoen gulden. Het laatste punt waarop bezuinigd wordt, maar waar ook inkomsten mee gegenereerd worden, is de start van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB). Chaclin legt uit:

,,Er zijn nu 16 specialisten in loondienst bij het Sehos. We willen toe naar 60 specialisten die straks goed passen binnen HNO. Nieuwe specialisten die zich hier willen vestigen worden opgenomen binnen het GMSB. De specialisten die nog praktijken oftewel ‘ofisina’s’ buiten het ziekenhuis hebben, daar gaan we geen ruzie mee maken. Het GMSB is op zichzelf een bezuiniging omdat de kosten voor specialisten gecontroleerd zijn, maar brengt ook meer inkomsten met zich mee, want de specialisten zullen hun onderzoeken binnen het ziekenhuis laten uitvoeren.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *