Vertrouwen herwinnen

Willemstad – Eén van de uitdagingen waar het land Curaçao voor staat, buiten de economische en sociale uitdagingen, is het doen toenemen van vertrouwen vanuit de maatschappij in de politiek.

foto 03012013 vertrouwen

Waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede was gisteren voor de eerste keer de gastvrouw van de bekende jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In de tuin van het paleis van de gouverneur hield Van der Pluijm-Vrede in het bijzijn van velen een speech waarbij zij aangaf dat één van de uitdagingen waar Curaçao voor staat, het toenemen van vertrouwen in de politiek is.
FOTO’S ELS KROON

Dat zei waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede gisteravond in haar speech in verband met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die dit maal in de Paleistuin plaatsvond.
Het herwinnen van het vertrouwen in de politiek is een moeilijke opgave, aldus de waarnemend gouverneur, en dat lijkt misschien nóg moeilijker in een periode waarin juist ook de burger de pijnlijke effecten zal voelen van keuzes die door het bestuur zullen moeten worden gemaakt.

,,Het is mijn overtuiging dat vertrouwen in het bestuur aanwezig kan zijn, zelfs sterker kan worden, op momenten waarop het bestuur keuzes moet maken die burgers direct raken.”

Het kan dan gaan om:

  • keuzes met betrekking tot de pensioenleeftijd of de basisverzekering.
  • Keuzes over bezuinigingen of hervormingen in de zorg.
  • Keuzes ten aanzien van hervorming van het onderwijs.
  • Keuzes ten aanzien van subsidierelaties
  • of in dienstneming van ambtenaren.

Het gaat er volgens Van der Pluijm-Vrede om ‘dat het bestuur telkens en continu laat zien dat de keuzes die zij maakt doordacht zijn, weloverwogen en noodzakelijk’.
En dat het bestuur zich realiseert dat haar keuzes geen abstracte keuzes zijn, maar direct gevolgen hebben voor mensen, voor werknemers, voor bedrijven, kortom: voor de maatschappij als geheel.

,,Keuzes die door het bestuur worden gemaakt raken mensen; de overheid dient zich daarvan bewust te zijn en mensen in het besluitvormingsproces te betrekken en hen uitleg te geven.”

En:

,,Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur weloverwogen handelt en besluiten neemt die noodzakelijk zijn. Het initiatief daartoe moet altijd bij het bestuur liggen, juist in tijden dat pijnlijke maatregelen niet uit te stellen zijn.”

Het was de eerste keer dat waarnemend gouverneur Van der Pluijm-Vrede de nieuwjaarsreceptie gaf. Onlang werd afscheid genomen van gouverneur Frits Goedgedrag. In haar speech vervolgde zij:

,,Vertrouwen vanuit de maatschappij in het handelen van het bestuur betaalt zich altijd terug. Een voorspelbare, rechtvaardige, besluitvaardige en consistente gedragslijn van de overheid is van groot belang voor economisch herstel in Curaçao.”

Het bedrijfsleven en investeerders, maar ook werknemers, hebben baat bij een overheid die niet alleen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het maken van moeilijke beleidskeuzes, maar die ook helder communiceert over deze keuzes.

,,Oftewel een overheid die uitleg geeft en verantwoording aflegt. Alleen zo- ’n overheid krijgt en houdt het vertrouwen van de maatschappij.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *