Vervanging SuperRhibs en cutters

Willemstad – De SuperRhibs zijn vanaf 2016 aan het einde van hun economische levensduur en de cutters vanaf 2018. Daarom zullen er in 2013 concrete operationele behoeften worden geformuleerd die ten grondslag zullen liggen aan het vervangingsplan van deze capaciteit.

Dit staat in het jaarplan 2013 van de kustwacht. Hierin staat verder:

,,Hierbij zal expliciet worden gekeken naar de ervaringen die worden opgedaan met de nieuwe varende en vliegende eenheden van de kustwacht. Hiernaast zullen ook andere factoren zoals de wettelijke taken van de kustwacht, omgevingsanalyses en ervaringen met de nieuwe eenheden die door Defensie ter beschikking worden gesteld bij de beschouwing worden meegenomen. Ook zal met het oog op de toekomstige vervangingsinvesteringen in geval van grote reparaties of meer dan regulier onderhoud, steeds de afweging worden gemaakt of de daarmee gepaard gaande kosten nog in verhouding zijn met de verwachte levensduur.”

Belangrijk in dit proces is dat er ook aandacht is voor mogelijke constructies voor vervanging zoals koop of lease.

,,Hierbij zullen de ervaringen zoals opgedaan met de verwervingstrajecten van de Super- Rhibs en cutters, en de (lease)contracten van de luchtverkenningcapaciteit worden betrokken”

, aldus het jaarplan.
SuperRhibsDe inzet van de cutters, die een middelgrote vaarcapaciteit hebben, heeft tot doel om zo veel mogelijk informatiegestuurd, ofwel repressief, op te treden.
Verder kunnen de cutters op grond van de verbreding van bevoegdheden van de kustwacht en gebaseerd op het verdrag van San José, op verzoek van het betrokken Openbaar Ministerie (OM) ingezet worden in maritieme gebieden buiten de territoriale wateren, waaronder de Sababank.

Per cutter wordt er uitgegaan van het gebruik van 120 vaardagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *