AD | Vervolg Schotte alsnog

Akshon Sivil klaagt bij Hof over uitblijven actie OM

 Willemstad – Burgerpressiegroep Fundashon Akshon Sivil (FAS) vraag het Hof van Justitie om het Openbaar Ministerie (OM) te gelasten strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar en vervolging in te stellen van oud-premier Gerrit Schotte (MFK).

Advertentie

Eerder was Akshon Sivil medio dit jaar succesvol in het afdwingen van een enquêteprocedure naar wanbeleid bij diverse overheids- nv’s die voorheen onder de directe politieke verantwoordelijkheid vielen van Schotte, waarbij het OM eerst op allerlei manieren was gestimuleerd om bij het Hof instemming te krijgen voor de civiele enquête naar het bestuur bij deze nv’s.

Nu dient FAS een ‘klaagschrift’ in op grond van artikel 15 Wetboek van Strafvordering inzake eerdere aangiften van Akshon Sivil tegen Schotte en tegen niet-vervolging van deze voormalig ministerpresident en anderen.
Met dit artikel kan via het Gemeenschappelijk Hof, via de rechter dus, alsnog geprobeerd worden af te dwingen dat justitie strafrechtelijk onderzoek doet en vervolgt.
Het gaat hierbij om mogelijk witwassen, omkoping, ambtsmisdrijf en overtreding van de Landsverordening financiën politieke partijen.
De aangiften zijn alweer bijna een jaar oud, maar daar is – lijkt het – niets of weinig mee gedaan.
De enige schriftelijke reactie van het OM in verband met de aangiftes waar FAS mee bekend is, is de brief van het OM van 28 november 2012.
In dit schrijven geeft het OM aan eerst de uitkomsten van de enquêteprocedure te willen afwachten. Maar FAS begrijpt niet waarom eerst de uitkomsten van de (civiele) enquête – die naar verwachting aanzienlijk veel tijd in beslag zal nemen – afgewacht zou moeten worden voordat het OM strafrechtelijk onderzoek en vervolging instelt.

Het klaagschrift is gisteren bezorgd bij de relatief nieuwe president Evert Jan van der Poel van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Eerst legt FAS daarin uit welke doelstellingen deze stichting heeft.
Dan wordt gesteld dat bij het OM circa een jaar geleden vier aangiften van mogelijke strafbare feiten zijn gedaan:

  • Een aangifte van 18 september 2012 verband houdende met de meer dan 50 MOT-meldingen (meldingen ongebruikelijke transacties) ter zake Schotte, waarbij mogelijk sprake is van witwassen en/of omkoping gedurende de periode dat Schotte eerder gedeputeerde was;
  • een aangifte van 8 oktober 2012 tegen Schotte en ex-ministers Carlos Monk en Elmer Wilsoe, ter zake van het ambtsmisdrijf;
  • een aangifte van 22 oktober 2012 ter zake kennelijke overtreding van de Landsverordening financiën politieke groeperingen;
  • en een aangifte van 31 oktober 2012 ter zake van mogelijke omkoping gedurende de periode dat Schotte minister- president was.

,,Alle vier de aangiftes zijn met bewijsmiddelen ondersteund”, aldus het klaagschrift.

,,Nu, een jaar later, heeft FAS de indruk dat het OM de verschillende aangiftes niet adequaat opgepakt heeft. Wanneer activiteiten op het gebied van de opsporing en vervolging niet of niet binnen een redelijke termijn plaatsvinden, wordt dit gelijkgesteld met niet vervolgen waartegen bij uw Hof ex artikel 15 beklag gedaan kan worden.”

Advertentie

To Top

0 Reacties op “AD | Vervolg Schotte alsnog

  1. John van Kessel

    Dat zullen nu wel moeten. Nu blijven we hameren op een vervolging van de wantoestanden, slecht bestuur en leeg graaien van de schatkist.
    Laat zijn sponsor Robbie Dos Santos en die van Dijs maar met hem afrekenen na de veroordeling.

  2. Had al lang moeten gebeuren, natuurlijk. Nu de rest nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *