Verzekeraars betaalden te weinig uit voor behandeling

Jellinek-logoWILLEMSTAD — Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het subsidieverzoek van Jellinek op Westpunt (600.000 euro) een veel te rooskleurig beeld gaf van de markt.
De kliniek ging er daarnaast ten onrechte van uit dat de rijke verslaafden, voor wie de kliniek was bestemd, hun behandeling zelf zouden betalen.

Pogingen om de nota’s alsnog bij zorgverzekeraars neer te leggen, mislukten.
Verzekeraars stelden gaandeweg steeds meer vragen over prijs en effectiviteit en betaalden een lager percentage van de nota, of helemaal niets.
Dat meldt de krant vandaag.

Begin dit jaar sloot de kliniek de deuren.
Daarmee ging 6 ton overheidssubsidie verloren en mogelijk een kwart miljoen van Jellinek zelf, een verslavingsinstelling die met publiek geld wordt gefinancierd.
In de Tweede Kamer ontstond vijf jaar geleden al commotie toen bleek dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief had gesteund met 600.000 euro.
Het ministerie hoopte dat de kliniek medisch toerisme zou bevorderen en wilde een bijdrage leveren aan ‘de economie en duurzame handelsrelatie met de Nederlandse Antillen’.

“Achteraf kun je je afvragen of de subsidie van Nederland de juiste keuze is geweest. Het geld had ook op een andere manier aan de gezondheidszorg op het eiland ten goede kunnen komen”

, herhaalde minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties (PvdA) vanmorgen desgevraagd tijdens een commissievergadering met leden van de Tweede Kamer over het artikel.

Welgesteld
Jellinek schreef in het subsidieverzoek dat zich jaarlijks 1000 tot 3000 welgestelde Nederlanders in luxe klinieken in het buitenland laten behandelen, voor gemiddeld 25.000 euro per persoon. Een flink deel daarvan zou volgens de instelling naar Curaçao kunnen worden getrokken.
Jellinek Retreat begon met twintig plaatsen en had dat aantal na drie jaar willen verdubbelen, terwijl de gemiddelde bezetting bleef steken op twaalf verslaafden.
In drie jaar tijd zijn 350 mensen behandeld.
De instelling voorspelde in het subsidieverzoek dat patiënten hun behandeling zelf zouden betalen omdat de kosten niet waren te declareren bij zorgverzekeraars.
Dus moest dat geld privé worden opgebracht.
Verslaafden die hun eigen kosten wilden betalen, hebben zich echter niet of nauwelijks gemeld.

Vrije reserves
Volgens zorgorganisatie Arkin, waarin Jellinek is ondergebracht, zijn de economische omstandigheden ingrijpend gewijzigd tussen het moment van de aanvraag en de start van de kliniek.
Volgens Arkin is wel aan de voorwaarden van de subsidie voldaan.
De eigen investering van 260.000 euro komt volgens Arkin uit ‘vrij vermogen en vrije reserves’ en is onder meer verdiend met scholing en advies aan derden en overdracht van activiteiten, aldus de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *