Verzoek aan overheid voor onderzoek uitstoot raffinaderij

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert-2

Verzoek aan overheid voor onderzoek uitstoot raffinaderij

WILLEMSTAD — Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie (VVD) heeft gisteren middels een brief de Tweede Kamer ingelicht ‘de Curaçaose overheid te hebben verzocht om een onderzoek naar de uitstoot van raffinaderij te doen’.

“Daarbij heb ik mij bereid verklaard dit onderzoek te steunen door de inzet van een door mijn ministerie te betalen onderzoeksinstituut”, aldus de Defensie-minister.

Op 17 maart had de minister de Tweede Kamer al medegedeeld een beroep te zullen doen op de Curaçaose overheid om dit onderzoek uit te laten voeren. Dit naar aanleiding van klachten van een aantal marinepersoneelsleden met betrekking tot de luchtkwaliteit in Julianadorp. Hennis-Plasschaert benadrukte in haar brief aan de Tweede Kamer in maart, dat de handhaving van wet- en regelgeving op Curaçao de verantwoordelijkheid is van de autoriteiten op het eiland, die daarvoor ook de noodzakelijke bevoegdheden hebben. Met deze brief geeft minister Hennis-Plasschaert gehoor aan het verzoek van 16 april jongstleden, van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties, om informatie over de voortgang van het dossier te verstrekken: “Ik zal daarom de lokale autoriteiten verzoeken een dergelijk onderzoek uit te voeren. Daarbij zal ik hun de steun aanbieden van TNO.”

Zoals bekend heeft de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het grootste onderzoeksinstituut in Nederland, al in 2007 in samenwerking met de toenmalige Milieudienst Curaçao, een ‘milieuonderzoek ter vergroting van expertise’ op het eiland uitgevoerd en hierover gerapporteerd. In de samenvatting van het rapport uit 2007 – dat nog met grote regelmaat wordt aangehaald – staat het volgende: “De uitkomsten van de meetcampagne benadrukken het belang van structureel milieuonderzoek. Op basis van de actuele situatie van de luchtkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit moet geconcludeerd worden dat het op veel aspecten slecht gesteld is met het milieu op Curaçao. De normen voor luchtkwaliteit worden benedenwinds van het Schottegatgebied fors overschreden als gevolg van de onverminderde uitstoot van zwaveldioxide en de nog onvoldoende gereduceerde uitstoot van fijnstof.”

Hennis-Plasschaert achtte in de tussentijd een verhuisregeling voor de Nederlandse militairen woonachtig in Julianadorp – op kosten van Defensie – een passende aanpak. De regeling ging met terugwerkende kracht per 1 november in, waarbij de militairen die zich zorgen maken over de luchtkwaliteit, tot en met 1 juli een beroep konden doen op de regeling. Hierbij werden de verhuiskosten tot een maximaal bedrag van 6000 euro vergoed. Marinewoordvoerster Maartje van der Maas laat in een update weten dat er in totaal zeventien gezinnen van militairen, woonachtig in Julianadorp, een beroep hebben gedaan op de verhuisregeling van het ministerie van Defensie. Van deze gezinnen zijn er vanaf november al zes verhuisd. Van der Maas gaf eerder al aan dat van de nieuwkomers, vier gezinnen, ondanks de klachten, hadden aangegeven zich toch in Julianadorp te willen vestigen. Na de zomerperiode ‘met de wisseling van de wacht’ zullen er in totaal 25 militairen met hun gezinnen in Julianadorp overblijven.

De woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Jair Santos Gonçalves, liet vlak voor het ter perse gaan van deze krant weten: “Wij hebben van de brief van de Defensie-minister vernomen maar minister Ben Whiteman heeft vooralsnog het verzoek nog niet ontvangen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *