Verzoek UNA nog naar RvM

unaWILLEMSTAD — Het verzoek van de UNA om het collegegeld geleidelijk te verhogen met 1500 gulden is nog niet in de Raad van ministers (RvM) besproken. Dat zegt minister van Onderwijs en Wetenschap Rubina ‘Rubia’ Bitorina (PS).

Het is aan de overheid om de tarieven voor het collegegeld in een landsbesluit vast te leggen.
De universiteit klopt al jaren bij de overheid voor meer steun.
De financiële situatie van de hogere onderwijsinstelling is precair.
De subsidie van 13,8 miljoen gulden is ontoereikend.
Voor een gezonde bedrijfsvoering heeft de universiteit 17,5 miljoen gulden nodig. De universiteit ziet geen ander alternatief om het financiële bloeden te stoppen.

De UNA is niet de enige instantie die bij de overheid aanklopt voor extra bijstand, zegt Bitorina. De financiële situatie van het land is er volgens de minister niet naar om alle verzoeken in te willigen.

“Het heeft niets te maken met onwil, maar als we nu zouden bijspringen dan betekent dat geen schoolvervoer voor kinderen of geen schoolmelk.
Als ik dat doe dan krijg ik die organisaties op mijn dak”

, aldus de minister.

“Het is vervelend, maar de overheid heeft een budget dat heel ‘tight’ is. Er is ingekort op alle stichtingen”

, zegt Bitorina.
Dat is gebeurd in opdracht van het ministerie van Financiën omdat de overheidsfinanciën ontoereikend is.
In 2012 kreeg Curaçao een aanwijzing vanuit de Rijksministerraad om de overheidsfinanciën in balans te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *