Verzoek wraking afgewezen

Het wrakingsverzoek van KFO advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (tweede van links), Chester Peterson (rechts) en Anthony Eustatius (links) is afgewezen

Het wrakingsverzoek van KFO advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (tweede van links), Chester Peterson (rechts) en Anthony Eustatius (links) is afgewezen

Willemstad – De argumenten die de drie advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson ter tafel brachten om voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur (RvT) Maroeska Scholte te wraken waren niet voldoende.

De wrakingskamer deed gisteren uitspraak en wees het wrakingverzoek af.

Hiermee blijft Scholte de voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur (RvT) en zal ze als voorzitter de klachten tegen het drietal behandelen. Tijdens de openbare zitting van de wrakingskamer op 13 mei deden de Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO)-advocaten uit de doeken waarom zij vinden dat Scholte als voorzitter van de RvT moet worden vervangen.

Zo twijfelen ze aan haar onpartijdigheid en zeiden ze dat zij vooringenomen was als het gaat om de KFO-advocaten.

De uitspraak van de kamer:

,,De wrakingskamer komt tot de conclusie dat de door verzoekers aangevoerde omstandigheden, ook tezamen bezien, onvoldoende zwaarwegende aanwijzing opleveren dat verweerster (Scholte, red.) een vooringenomenheid koestert jegens verzoekers dan wel het voorliggende geschil, of dat de bij verzoekers daarvoor bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

Een objectiveerbare schijn van partijdigheid is evenmin aannemelijk geworden.”

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *